Home » Archives by category » Dokumenti (Page 2)

Mile Lasić: EU između apokalipse i utopije

\ \ \ \

Mile Lasić: EU između apokalipse i utopije

Javno predavanje prof. dr. sc. Mile Lasića u ANU BiH. Preuzeto iz časopisa ANUBIH “Dijalog”, No. 3-4/2015.  Europska unija je na raskrižju. U igri je sukladno, „Bijeloj knjizi“ Europske komisije, pet scenarija, koji se mogu podvesti pod potrebu produbljenih reformi u krugu onih zemalja EU koje su sposobne i voljne za dublje integracije, što implicira i […]

Federalizam i hrvatsko pitanje ključni za stabilnu BiH

\ \ \ \

Federalizam i hrvatsko pitanje ključni za stabilnu BiH

Studija “Bosna i Hercegovina – federalizam, ravnopravnost, održivost (Studija preustroja BiH u cilju osiguravanja institucionalne jednakopravnosti konstitutivnih naroda)” Instituta za društveno-politička istraživanja (IDPI) iz Mostara predstavljena je u srijedu u amfiteatru Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Polazišna hipoteza studije je da federalizam i konsocijacija kao okvirni koncepti, i federalizacija kao proces, imaju potencijal […]

Tijana Dmitrović, Ivan Lovrenović, Žarko Papić: Izbori u “bosanskom loncu”

\ \ \ \ \

Tijana Dmitrović, Ivan Lovrenović, Žarko Papić: Izbori u “bosanskom loncu”

IBHI-jev najnoviji policy brief (dokument o politikama) koji je jedan od dokumenata rezultata projekta “Utjecaj na politike socijalnog uključivanja u BiH” koji nosi naslov Izbori u “bosanskom loncu”. Tekst su sročili autori Tijana Dmitrović, Ivan Lovrenović i Žarko Papić prema raspravama koje je vodio Savjetodavni odbor IBHI-ja čiji su članovi: Sinan Alić, Svetlana Cenić, Enver […]

Crkva i politika prema II. Vatikanskom koncilu i prema nekim pokoncilskim dokumentima

\ \ \ \

Crkva i politika prema II. Vatikanskom koncilu i prema nekim pokoncilskim dokumentima

Drugi Vatikanski koncil bavi se pitanjima odnosa Crkve i društva ponekad Crkve i države. Vjerujemo da možemo dobiti osnovnu koncilsku sliku o ovoj temi ako prikažemo bar osnovne ideje iz Gaudium et spes koja po naravi stvari bavi se ovim pitanjima. Gaudium et spes obrađuje ovo pitanje u 4. glavi II. dijela s naslovom Život […]

Dr. sc. Mile Lasić: O uzrocima i posljedicama bespuća na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji

\ \ \ \

Dr. sc. Mile Lasić: O uzrocima i posljedicama bespuća na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji

Mini studija profesora europskih integracija dr. sc. Mile Lasića „O uzrocima i posljedicama bespuća na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji“ urađena je po narudžbi Friedrich Ebert Stiftung (FES) u BiH i promovirana u hotelu Bosna u Banjoj Luci, 2. listopada 2014. godine u okviru Političke akademije Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Centra za studentsku […]

HRS-ov prijedlog ustavnih promjena

\ \ \

HRS-ov prijedlog ustavnih promjena

U cilju stvaranja pravednog, ekonomski samoodrživog društva u kojem će prava čovjeka i prava naroda biti Ustavom i zakonski zajamčena, Hrvatska republikanska stranka je sačinila prijedlog ustavnih promjena BiH. Prvi korak u procesu ustavnih reformi je reforma FBiH. Ustav Federacije BiH, koji je donesen 1994. godine, do danas je pretrpio više od 100 amandmana, od […]

20 godina od Washingtonskog sporazuma: Federacija pred reformama, Republika Srpska nikad jača

\ \ \ \

20 godina od Washingtonskog sporazuma: Federacija pred reformama, Republika Srpska nikad jača

Početkom 1994. godine američka administracija preuzima lidersku poziciju u mirovnom procesu za Bosnu i Hercegovinu. Iz temelja se mijenja koncept rješavanja krize, napušta se dominantna koncepcija etničke podjele i polazi se od garantiranja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine. To rezultira zaključivanjem Washingtonskog sporazuma. Washingtonski sporazum predstavlja dogovor između lidera Republike Bosne […]

Daytonski sporazumi – okončali rat, ali donijeli kaotični mir

\ \ \ \ \ \ \ \

Daytonski sporazumi – okončali rat, ali donijeli kaotični mir

Početak 90ih godina prostor bivše SFR Jugoslavije, a poglavito prostor Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, obilježio je krvavi, iscrpljući rat započet agresijom JNA na ove navedene zemlje, a da bi se iz toga razvio i ratni sukob između Srba, Bošnjaka, i Hrvata unutar Bosne i Hercegovine, ali razvili su se i brojni drugi sukobi. […]

Vodič kroz Lisabonski sporazum

\

Vodič kroz Lisabonski sporazum

   

Washingtonski sporazum – Sporazum u kojem je uspostavljena Federacija BiH

\ \ \

Washingtonski sporazum – Sporazum u kojem je uspostavljena Federacija BiH

Washingtonski sporazum je sporazum potpisan između bosanskohercegovačkih Hrvata (predstavljenih od strane Republike Hrvatske) i Bošnjaka odnosno Republike Bosne i Hercegovine (u vladi su tada dominirali Bošnjaci) 18. ožujka1994. godine u Washingtonu. Dogovoreno je primirje između Hrvatskog vijeća obrane (HVO) iArmije Republike Bosne i Hercegovine (ABiH). Unutarnji ustroj teritorija sa bošnjačkim i hrvatskim pučanstvom u Republici […]

Page 2 of 212