Izlaz nije u stvaranju podijeljenih, paralelnih društava

 

MILE-LASICKnjiga “Aporije mulutikulturalnosti u svijetu i kod nas” dr. sc. Mile Lasića konačno je ugledala svijetlo dana. Andrijana Copf je za Dnevni list obavila analizu knjige, naravno uz preporuke svima koji su u mogućnosti, da ju pročitaju u dogledno vrijeme.

Piše: Andrijana Copf

U popularnoj Smeđoj biblioteci izdavačke kuće Rabic iz Sarajeva nedavno je objavljena knjiga dr.sc. Mile Lasića pod nazivom “Aporije multikularalnosti u svijetu i kod nas”, čiju nakladu potpisuje Rabic (Sarajevo) i suizdavač Synopsis (Sarajevo – Zagreb).
U proslovu, kojeg je naslovio “O nužnosti pretvaranja zajedničkog života u vrlinu”, autor na samom početku citira književnika, urednika i publicista Ivana Lovrenovića i njegovu misao da je jedan od temeljnih problema u Bosni i Hercegovini nesposobnost autorefleksije. Kao da se, piše Lasić, u BiH živi tzv. prokletstvo malih razlika, ili prokletstvo bliskosti.
“U osnovi se radi o nerazumijevanju vlastite multikulturalnosti kao zadanosti i bogatstva, te iz toga proistekle imperativne nužnosti za balansom između različitih demokratskih koncepata koji će omogućiti kompatibilnu uvezanost sutra s političkom kulturom i pravnom praksom u Europskoj uniji. Nismo sposobni, dakle, artikulirati našu multikulturalnost kao kulturološki pluralizam, ili inter – kulturalizam. Ako je za utjehu, s time se muče i u svijetu oko nas”, piše autor u proslovu.

Pred sudom javnosti

Iz mnoštva razloga, kaže Lasić, ali ponajprije zbog nerazumijevanja kompleksnosti pitanja multikulturalnosti u svijetu i kod nas, u ovoj knjizi na jednom mjestu izlaže sudu javnosti ono za što se zalagao posljednjih godina i što je izlagao sudu javnosti na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova ili, pak, u intervjuima i polemikama.
“U svim mojim tekstovima i ne radi se, zapravo, o drugomu do čvrstom uvjerenju kako se budućnost svijeta i nas u njemu ne ogleda u nijekanju identiteta, nego u življenju alteriteta i interkulturalnosti”, piše Lasić, koji zahvalnost za poticaje koji su doveli do tekstova u ovoj knjizi najviše izražava fra Miji Džolanu, ravnatelju Franjevačkog instituta za kulturu mira iz Splita.

O multikulturalizmu

Recenziju knjige pisao je akademik Ivan Cvitković, koji preporuča rukopis za objavljivanje. Cvitković navodi da je moguće da knjiga izazove polemike u intelektualnim krugovima o nekim autorovim stavovima (oko konsocijacijskog modela; koncepta ‘jedan čovjek – jedan glas’; kritici stranaka SD orijentacije u BiH; o SDP-u i ulozi sveučilišta/univerziteta BiH).
“U rukopisu se spominju mnoge osobe s kojima se Lasić politički razilazi, ili s kojima nikad nije ni bio politički blizak, pa kritizira njihovu političku poziciju. Bez obzira na to, rukopis preporučujem za objavljivanje. Različiti stavovi i ocjene, sve dok se iznose na akademski prihvatljiv način, zavrjeđuju podršku. Samo tako (a ne s težnjom ‘da svi isto mislimo’ možemo praviti izlazak iz ‘političke igre’ koja nas ‘vrti u krug’ s povremenim vraćanjem u prošlost”, navodi Cvitković. U recenziji, između ostalog, navodi i kako kroz čitav rukopis, a posebno u potpoglavljima “Smrt multikulturalizma ili nadližanje bijede  useljeničkih društava” i “Lažni kraj multikulturalizma na Zapadu i stvarni kraj multikulturalizma na Balkanu”, Lasić raspravlja o multikultluralizmu danas. Piše o bijedi paralelnih društava, odnosu migracija – društvena integracija, susretima kultura.
“Lasićev stav je jasan: nije izlaz u negiranju raznolikosti i stvaranju podijeljenih, paralelnih društava. Pišući o prevaziđenosti modela rješavanja konflikata na Balkanu koji su polazili od koncepta nacija – država, Lasić smatra da je to dovelo do smrti multikulturalizma na ovim prostorima i stvaranju ‘paralelnih društava’”, navodi Cvitković.

 

HSPF.info

Komentari

komentara