Mladi u BiH

 

Problem koji će nas sigurno pratiti još godinama. Odakle početi, od neobrazovanja ili od toga da svi koji steknu mogućnost idu preko granica za kruhom.

 

Piše: Anđa Pašalić/HSPF.info


 

 

Našla sam podatak da oko 40% mladih u BiH nema putovnicu. Dakle, što reći. Je li ključni problem u vlasti BiH ili i u nama samima.?

 

33% mladih nikada nije putovalo izvan granica BiH, što je začuđujući podatak. Zemlja jest siromašna i neuređena, ali opet bi se moglo nešto napraviti za mlade.

 

Nije ni u Hrvatskoj stanje bajno no vladajući se trude da takozvani izljev mozgova prestane tako da mladima u nekim firmama omogućuju posao na 2-3 godine da steknu radno iskustvo. Plaća je manja, ali bolje i to nego da država stari i da na kraju na mladima ništa ne ostane.

BiH je priča za sebe. Evo nekoliko šokantnih podataka na koje sam naišla:

 

Zaposlenost:

–   45% mladih nezaposleno, a svaka treća nezaposlena osoba ima ispod 30 godina

–  Jedan od 3 glavna razloga za odlazak mladih (preko 100.000 otišlo nakon Daytona, 73% želi da napusti BiH)

–   Stopa nezaposlenosti kod mladih 2,5 puta veća nego kod grupe od 25 do 49 god.

–   Nezaposlenost mladih – ključan faktor za njihovo rizično ponašanje u društvu

–   55% mladih nezainteresirano za pokretanje biznisa, a još 30% je obeshrabreno

 

Obrazovanje:

–   80% mladih nezadovoljno obrazovnim sistemom

–   68% osoba 20-24 god. koji imaju završenu srednju školu

–  78% stopa upisa u srednju školu

–   36% stopa upisa na fakultet (jedan od najnižih stopa u Europi)

–   27% stopa odustajanja studenata

–   66% mladih koristi internet (najgori u Europi)

–   predzadnji u Europi po reformi visokog obrazovanja

 

Slobodno vrijeme:

–   78% mladih slobodno vrijeme provodi u kafićima

–   33% mladih konzumira cigarete, 49% alkohol

 

Koliko su mladi aktivni u društvu?

–   48,8% mladih glasa (19% od svih glasača bili mladi)

–   6% članovi političke stranke

–   7% parlamentaraca su mladi

–   1% misli da može utjecati na politička zbivanja

–   78% nije zainteresirano za politiku

–   oko 250 omladinskih organizacija, 5% mladih je član neke oml. organizacije, a 8,9% mladih sudjeluje u aktivnostima nevladinih organizacija

–   97% mladih nije kontaktiralo niti jednog političara u prošloj godini dana

–   96% mladih nije protestiralo u prošloj godini

–   95% mladih nije sudjelovalo u diskusiji na internetu o bilo kojoj političkoj temi u prošloj godini

–   89% mladih nije sudjelovalo na bilo kojem događaju o društveno-političkoj temi u prošloj godini

–   83% mladih nije potpisalo peticiju prošle godine

(Istraživanje Omladinske informativne agencije OIA)

 

Što nam govore ove brojke? Mladi uopće nisu aktivni jer ih poražava ta činjenica da je BiH neuređena zemlja. Kako na kulturnim, sportskim, tako i na političkim aktivnostima zemlja ne ulaže dovoljno vremena i novca da bi postigla što veći ostanak.

 

Ali ove se brojke naravno mogu promijeniti upornošću. Većina mladih vidi budućnost u zemljama EU, iako nedovoljno obrazovani uspiju se snaći i otići. Ali kad će tomu doći kraj? Je li na nama da pođemo mijenjati svijet?

 

HSPF.info

 

Komentari

komentara