Ne ugađajte izbirljivom oku, ugađajte sebi…

„Stupanj oslobođenja žena mjerilo je oslobođenja društva u cjelini“

Charles Fourier

U društvo koje je demokratsko, što se govori i za ovo naše, i muška i ženska stvarnost bi trebale biti jednako važne i vidljive. Činjenica je da se danas još borimo sa stereotipima koji se prikazuju na način da je ženama mjesto u pozadini gdje se moraju uklopiti u sliku tradicionalnog, patrijarhalnog okruženja, umjesto usmjerenja na osobni razvoj. K tomu u prilog idu podaci da više od polovice nezaposlenog stanovništva čine žene.

Piše: Suzana Logara/HSPF.info

Unatoč zakonima kojima je zabranjena diskriminacija žena u svakom obliku, one i dalje imaju nepovjerenje prema institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova. Svaki oblik nasilja, bilo fizičkog, ekonomskog ili verbalnog u privatnom životu, bilo onog na radnom mjestu koji je vidljiv u neskladu u prihodima za rad jednake vrijednosti, ostaje samo tamni broj, jer se takvi slučajevi rijetko prijavljuju zbog nedostatka sluha nadležnih za takve probleme i zbog zastrašivanja žrtve od strane nasilnika koji ima nisko samopouzdanje.

Za ovakvu sliku društva, jedan dio krivice snose i mediji. Obično se uspješnoj ženi postavlja pitanje kako se može uskladiti privatni život i karijera. Tim pitanjem se podržava stereotip koji je već naveden, dok se muškarca pita: “Ima li vremena za obitelj?“,  što nas vodi zaključku ako pronađe vremena za djecu on je i uspješan poslovni čovjek i savršen otac. Tako sve ono što žena samostalno postigne je uzalud jer njezina sreća su samo brak, potomstvo i 4 zida.

Da bi se žene izborile za svoje mjesto u društvu, potrebno ih je uključiti u procese kreiranja političkih programa stranaka u kojima bi se donijele značajnije mjere za postizanje ravnopravnosti spolova jer bi se tako za ključna mjesta lakše otvorili putovi i drugim ženama.

Jer politika ima veliku moć i preko nje treba utjecati na kolektivnu svijest građana koja smatra da je žena inferiornija u svim segmentima u odnosu na muškarca. Kreiranjem politike koja bi ženi omogućila obrazovanje i razvijanje vještina nužnih za opstanak u sustavu u kojima se žena ne doživljava kao ozbiljan protivnik, premostio bi se jaz između onoga  što postoji samo kao mrtvo slovo na papiru i svakodnevnice s kojom se suočavamo samo jedan dan u godini. Nije 8. ožujka, ali se vrijedi malo podsjetiti.

HSPF.info

Komentari

komentara