Prof. dr. sc. Mile LASIĆ: Konačno mrvica nade i za europsku budućnost Bosne i Huma

bih_euNa sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 26. siječnja 2016. godine, usvojen je dugo očekivani mehanizam koordinacije, koji se sada formalno-pravno zove “sustav koordinacije procesa europskih integracija”, što je u osnovi jedno te isto …

Odluka Vijeća ministara je objavljena 09. veljače 2016. godine u Službenom listu BiH, čime je formalno ispunjen jedan od tri glavna (pred)uvjeta da bi aplikacija za članstvo BiH u Europskoj uniji, koja će se formalno uručiti 15. veljače o.g. Nizozemskoj, jer je trenutni rotirajući predsjedatelj Vijeća EU, mogla uopće biti zaprimljena. Hoće li biti i vjerodostojna, odnosno ocijenjena kredibilnom ovisi od procjene Vijeća EU za opće poslove (i drugih institucija EU).

Ostaje još da se izvrše i izrijekom tražene od EU adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u vezi tradicionalne trgovine, koje se ne tiču samo trgovine s Republikom Hrvatskom, nego i sviju članica EU, ali Hrvatsku ponajviše pogađaju promjene koje su u suštini donijele prednosti za proizvode Republike Srbije u odnosu na Republiku Hrvatsku u trgovinama s BiH. O tzv. adaptacijama se već dugo vode pregovori nadležnih zvaničnika u BiH s partnerima u Europskoj uniji i bit će nastavljeni “dan poslije”, 16 veljače o.g., vrlo vjerojatno prihvaćanjem od strane BiH onog što se u danim okolnostima i mora prihvatiti …

Treći urgentni preduvjet za kretanje naprijed ka EU je “vidljiv napredak u provedbi ekonomsko-socijalnih reformi”, to jest već preuzetih obveza strukturiranih u šest oblasti Reformske agende za BiH, što ide dosta šlampavo, jer se doista i radi o teškim i važnim reformama, za koje BiH nije nikad ni bila spremna …

Mnoštvo je i drugih preduvjeta za kretanje naprijed, koji su trenutno potisnuti u stranu, u očekivanju statusa kandidata. Oni će isplivati na vidjelo nužno prije dobijanja pozitivnog mišljenja (avisa), temeljem podnijete aplikacije. Jer, avis podrazumijeva i ocjene odgovora na tisuće pitanja u upitnicima koji tek slijede, a za koje BiH nije spremna između ostalog što još nisu proglašeni službenim rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine …

U ovom je momentu, ipak, iz moje perspektive profesora europskih integracija i bivšeg člana Ekspertne skupine za promjene Ustava Federacije BiH, potrebno i posebice pohvaliti što usvojeni sustav koordinacije procesa europskih integracija u BiH slijedi logiku poštovanja Ustava BiH i ustava entiteta, jer sve bi drugo bilo ne samo političko nego i pravno nasilje. Dakako, mnogi tako ne misle, nego o sebi misle da su provjerene patriote, iako propovijedaju neuvažavanje svih subjekata političkog sustava u BiH, uključivo, ili čak posebice neuvažavanje 18 ustavnih nadležnosti kantona/županija, što u isključivoj što u dijeljenoj nadležnost s organima Federacije BiH. Takvima bi se, naravno, u civiliziranom svijetu kazalo da su izašli iz ustavnih okvira i da nisu patriote nego neprijatelji političkog sustava, te da se nemaju pravo pozivati na patriotizam, posebice ne na “ustavni patriotizam” u značenju kakvo je ovoj sintagmi priskrbio njezin autor J. Habermas.

Čitatelji znaju da ja nemam nikakvih iluzija o etnopolitičkim elitama, ali da sam izgubio iz navedenih razloga i posljednju nadu da se u BiH uopće sačuvalo zrnce političkog i kulturološkog razuma na tzv. lijevoj sceni. Ona je neznalačka, nasilna glede oformljenih identiteta i u suštini konzervativnija od etnonacionalista. Ni trunke kozmopolitizma nema u njezinim redovima, ali zato u izobilju klijentelizma, zbog kojeg se ne umiju postidjeti, što bi prvo morali …

Već se godinama zalažem s rijetkim, zapravo usamljenim razumnim ljudima u BiH za konseznu politiku, čija je logika s mukom došla do izražaja i u usvojenom sustavu koordinacije procesa europskih integracija. Napisao sam i niz studija tomu u prilog, pa sam prosto u obvezi pozdraviti što usvojeni sustav koordinacije slijedi tu logiku i predviđa piramidalnu strukturu koja uključuje i Kolegij za europske integracije i ministarske konferencije i komisije i potkomisije, kao i radne skupine za pojedina pitanja europskih integracija.

U konačnici se radi i o horizontalnom i vertikalnom umreženju subjekata političkog sustava, o odlučivanja koje prosto podrazumijeva konsenzualno odlučivanje na svim razinama. Tko se toga plaši u zemlji kakva je BiH ne može biti “ustavni patriota” i uopće je pitanje nije li tek nasilnik i prostački nacionalista koji ne razumije svoju višenacionalnu zemlju. Takvi u BiH su ovih dana pokazali svoje pravo lice, pa dižu ružnu i smiješnu, nepodnošljivu graju protivu konseznih politika i metoda, jer nisu u stanju priznati svoju političko-kulturološku sljepoću…

Konačna pobjeda mrvica razuma, uz sve rezerve prema “uhljebima” i “mufljuzima” na političkoj sceni u BiH, ipak ulijeva mrvicu nade u europsku budućnost Bosne i Huma, BiH dakako, samo malo nerviram nacionaliste koji si umišljaju da imaju tapiju na patriotizam, pa mogu po volji skraćivati i ime zemlje, kad im se prohtije …

Mostar, 11. veljače 2016.

milelasic.com

Komentari

komentara