Ured za odnose s javnošću

Ured za odnose s javnošću Udruge “Hrvatski studentski politološki forum”

O Uredu za odnose s javnošću

Ured, samostalno ili u suradnji s drugim radnim tijelima ili tijelima upravljanja Udrugom:

 • izvještava javnost o politici i aktivnostima Udruge;
 • obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu politike informiranja i odnosa s javnošću Udruge;
 • obavlja poslove vezane za planiranje, koordiniranje i provedbu komunikacije s medijima, komunikacije u poslovima Udruge od javnog značaja, komunikacije u odnosima sa zajednicom, interne komunikacije i komunikacije s drugim sličnim udrugama, organizacijama i institucijama;
 • obavlja poslove vezane za planiranje, koordiniranje i provedbu medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Udruge;
 • organizira konferencije za novinstvo, razgovore za sredstva priopćavanja i druga događanja;
 • uređuje web-stranicu Udruge;
 • operativno izvršava politiku provedbe radijske emisije „Res Publica“;
 • obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanja informacija iz djelokruga rada Udruge te objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću;
 • priprema, uređuje i izdaje publikacije Udruge;
 • priprema odgovore i odgovara na upite;
 • analizira izvještavanje medija o radu Udruge i obavještava Predsjednika Udruge o stajalištima medija i javnosti;
 • obavlja poslove informatičke podrške u provedbi aktivnosti iz nadležnosti Ureda;
 • priprema i provodi kampanje za poboljšanje ugleda Udruge;
 • prati projekte i sudjeluje u provedbi projekata Udruge od značaja za javnost;
 • organizira ispitivanja javnog mnijenja o radu Udruge;
 • obavlja informacijsko-dokumentacijske poslove iz područja odnosa s javnošću.

Radom Ureda rukovodi i koordinira predstojnik Ureda kojeg imenuje Predsjednik Udruge, na mandat od jedne (1) godine, uz mogućnost razrješenja. Za svoj rad, predstojnik Ureda odgovara Predsjedniku Udruge.

PREDSTOJNIK UREDA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU