Bh. politolozi: Legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda temelj budućnosti BiH

jahorina

Na petodnevnoj konferenciji «Vizije i ideje studenata fakulteta političkih nauka iz Bosne i Hercegovine», održanoj na Jahorini od 23. do 27. travnja 2014. godine, u organizaciji Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka – SPONA, na kojoj je sudjelovalo 32 studenata fakulteta političkih znanosti iz Banja Luke, Sarajeva i Mostara, jednoglasno su usvojeni sljedeći zaključci:

  1. Teritorijalni integritet i suverenitet BiH, uz nužno poštovanje volja i interesa sva tri konstitutivna naroda i svih njenih građana, predstavlja polaznu točku za izgradnju funkcionalnog društveno-političkog poretka.
  2. Sve odluke u BiH moraju biti donešene voljom svih njenih stanovnika, na razini države, uvažavajući volju većine svakog od konstitutivnih naroda, gdje legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda predstavlja zdrav temelj budućnosti BiH.
  3. Promjene i rješenja u BiH trebaju naći osnovu u idejama njenih stanovnika, zasnivajući se na političkoj racionalnosti, stavljajući pri tom društveni interes ispred političkog oportunizma.
  4. Smatramo da nacionalno i građansko, u pluralnim demokratskim društvima, nisu međusobno isključivi.
  5. Izmještanje procesa donošenja odluka iz institucija BiH na svim razinama, negiranje je značaja i smisla demokratskog političkog sustava.
  6. Smatramo da je valjana implementacija i iscrpljivanje svih mehanizama postojećeg Ustava BiH preduvjet za reformu društveno-političkog sustava BiH.
  7. Smatramo da odnos prema euroatlantskim integracijama treba biti sistematičan, planski, uz pragmatičan pristup prema uloženom i dobivenom, uvažavajući specifične društveno-političke okolnosti unutar BiH.
  8. U redefiniranju prioriteta kroz amandmane na Ustav, smatramo važnim rješavanje sljedećih pitanja:

a) Neselektivna jednakopravnost svih konstitutivnih naroda u BiH, na cijeloj njenoj teritoriji, uvažavajući prioritet rješavanja hrvatskog pitanja.

b) Ostvarivanje punih političkih prava za sve građane BiH, ne ograničavajući se isključivo na konstitutivne narode.

c) Racionalizacija birokratskog aparata u Federaciji BiH.

d) Funkcionalniji institucionalni aparat na razini države BiH.

e) Nadležnost i sastav Ustavnog suda BiH.

  1. Autonomija visokoškolskih ustanova, kao organizacijska i funkcionalna nezavisnost i uključivanje studenata u upravljačka tijela, preduvjet su slobode misli, znanosti i akademije kao temelja napretka društva u cjelini.
  2. Mi, studenti, kao nostitelji društvenih promjena, smatramo da uspostavljanje i kontinuitet suradnje studenata u BiH, dovodi do boljeg razumijevanja i odbacivanja ustaljenih matrica mišljenja kao izvora prepreka zajedničkom gledištu na budućnost obrazovanja u BiH.

«Teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine izrastao je na temeljima legitimnog predstavljanja državotvornih naroda, iz čega nužno proizlazi zaključak da o njemu ovisi i budućnost Bosne i Hercegovine. Potrudimo se izgraditi Bosnu i Hercegovinu, kao državu demokratskih načela, uvažavajući volju svakog konstitutivnog naroda, ne isključujući i ostale stanovnike BiH.» – kazao je Josip Zelenika, predsjednik Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF), ispred delegacije iz Mostara.

Također, na marginama Konferencije, potpisan je i Memorandum o suradnji između triju studentskih organizacija. Memorandum su, ispred organizacija, potpisali: Samir Arnautović – predsjednik Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka (SPONA), Vanja Milošević – predsjednica Studentske organizacije Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci i Josip Zelenika – predsjednik Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF).

 

HSPF.info

Komentari

komentara