Dan kada se rodio HSPF: Osnivačka skupština Hrvatskog studentskog politološkog foruma

15. prosinca 2009.godine u zgradi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održana je Osnivačka skupština Hrvatskog studentskog politološkog foruma.

 


 

Na Osnivačkoj skupštini su osim studenata ujedno i članova Foruma sudjelovali i gosti: doc. dr. Mile Lasić, profesor na Filozofskom fakultetu, Tonka Krešić – predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru s delegacijom, Marin Vican – predsjednik Debatnog kluba Mostar s delegacijom te  Anita Primorac – predsjednica AISEC-a – podružnica Mostar.

Na početku Osnivačke skupštine prisutnima se obratila Tonka Krešić koja je u ime Studentskog zbora ovom  projektu dala punu potporu.

Nakon toga su kroz uvodne govore Hrvatski studentski politološki predstavili članovi Inicijativnog odbora Slaven Zeljko, Vedran Kožul i Marin Marić koji su istaknuli da će se Hrvatski studentsk politološki objektivno i argumentirano baviti političkim i politološkim temama koje su važne za zajednicu u kojoj živimo.

 

Doc. dr. Mile Lasić pružio je potporu projektu od strane profesora, te je održao zanimljivo mini—predavanje o položaju politologa u njemačkom društvu.

Marko Šarić, predstavnik studenata Filozofskog fakulteta dao je potporu Forumu u ime dekanice Slavice Juke.

Nakon govora jednoglasno je usvojen Statut Hrvatskog studentskog politolškog foruma. Za predsjednika Hrvatskog studentskog politološkog foruma s 32 glasa za i 1 suzdržanim izabran je Vedran Kožul iz Širokog Brijega. Za potpredsjednike su izabrani Slaven Zeljko (Široki Brijeg/Mostar) s 31 glasem za i 2 suzdržana, te Marin Marić iz Mostara s 32 glasa za i 1 protiv. Za glavnu tajnicu je izabrana Anita Galić iz Širokog Brijega s 32 glasa za i 1 protiv. Program je vodio Karlo Vrljić iz Bugojna.

 

Vodstvo Hrvatskog studentskog politolškog foruma najavilo je da će na svojim sjednicama i javnim tribinama poseban naglasak staviti na rasprave o  položaju hrvatskog naroda i medija na hrvatskom jeziku u Bosni na Hercegovini. Velika pažnja će se posvetiti i položaju studenata i Sveučilišta u Mostaru, kao jedine visokoškolske ustanove u BiH koja nastavu izvodi na hrvatskom jeziku. Također Hrvatski studentski politološki forum će posebno istaknuti ulogu politologa koji su itekako potrebni ovoj zajednici.

(HSPF)

Komentari

komentara