Euro Atlantic Security Course

12186531_995849343804698_263174343151091982_oPeace Support Operations Training Centre BiH, Atlantska inicijativa Sarajevo i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizirali su Euro Atlantic Security Modul od 2. do 6. Studenog 2015. godine u kojem je sudjelovalo 28 sudionika, 13 iz Oružanih snaga BiH, 11 s različitih fakulteta u BiH (Sarajevo, Pale, Mostar i Banja Luka) i 4 međunarodna predstavnika (Albanija, Crna Gora, Makedonija i Austrija). Modul je održan u vojnoj bazi EUFOR-a “Camp Butmir”.

Cilj projekta je da studentima ponudi izborni predmet koji razlaže teorijske koncepte i faktore koji utječu na sigurnosnu politiku, razvoj i organizacijsku strukturu Europske sigurnosti. Modul je zamišljen da ponudi predavanja kojima bi se približili osnovni pojmovi o europskoj sigurnosti, kao – NATO, OSCE, EU, a posebno Zajednička sigurnosna i obrambena politika (CSDP). U ovom projektu Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru predstavljali su Valentina Marić i Josip Zelenika, pod vodstvom asistenta Ivana Kraljevića MA.

Na ovom modulu predavanja su držali poznati stručnjaci s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, George C. Marshall Centra iz Njemačke, poput prof. dr. Miloša Šolaje, prof. dr. Cikotić, doc. dr. Turčala, doc. dr. Džananović, prof. dr. Dunay, prof. dr. Roloff, kao i predstavnici Američke ambasade, NATO zapovjedništva Sarajevo, UN-ove i OSCE-ove misije u BiH, kao i predstavnik Ministarstva obrane BiH – za istaknuti je njihova imena: mr.sc. O’Flanagan, Ćosović MA, Vera Orloff, General Wilz (US Army) kao i gospodin Šajinović, pomoćnik Ministrice obrane BiH.

Pristupnici-studenti su podijeljeni u sekcije. Valentina Marić izabrana je u sekciju Rusija, Josip Zelenika u sekciju SAD-a, ujedno je izabran za lidera sekcije, a asistent Ivan Kraljević bio je moderator sekcije EU. Naime, timskim radom svaka grupa je morala prezentirati zašto bi njihova država trebala biti vodeća svjetska sila u 21. stoljeću.

Nakon uspješno odrađenog ispita, izlaganja prezentacije, sudionici su položili Euro Atlantic Security Module/Course, te im je certifikate o položenom modulu dodijelio zapovjednik PSOTC-a, brigadir dr. sc. Jasmin Čajić. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu akreditirao je ovaj tečaj na odjelu politologije sa 6 ECTS.

HSPF.info

Komentari

komentara