HSPF zajedno sa udrugama iz Hercegovine pozvao na usvajanje zakona o JMBG-u

bih-beba-jmbgNekoliko udruga studenata i ostalih hercegovačkih nevladinih organizacija, među kojima i naša udruga ‘Hrvatski studentski politološki forum’ (HSPF), oglasili su se priopćenjem za javnost u kojem su pozvali Parlamentarnu skupštinu BiH i Vijeće ministara da konačno donesu zakon o jedinstvenom matičnom broju (JMBG).

“Imajući u vidu neprovedbu presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovini, mi, organizacije civilnog društva, okupljene oko zajedničkih vrijednosti, načela zaštite ljudskih prava i građanskih sloboda, pozivamo javnost, institucije, naše zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, da pruže podršku našim preporukama koje glase:

Smatramo kako je potrebno provesti presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, poštujući slovo presude, u skladu sa minimumom konsenzusa okupljenih političkih zastupnika, uvažavajući realnost trenutka u kojem nije moguće vršiti šire izmjene Zakona o JMBG-u, pored onih vezanih za promjenu naziva općina iz članka 5. spomenutog Zakona.

Prihvaćajući ovakvo načelo, smatramo kako se na tragu istog treba pristupiti i izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a s time u vezi i Statuta grada Mostara, na način da se u potpunosti poštuje slovo presude te uvaže načela ravnopravnosti pri njihovoj provedbi i u ovim slučajevima.

Smatramo kako je potrebno utvrditi jednaka načela koja će vrijediti za sve građane i građanke, poštujući načelo nediskriminacije, te borbe za građanske i političke slobode na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Pozivamo zastupnike da u interesu svojih građana daju informacije koje se odnose na srž i stvarnu prirodu prosvjeda, da djeluju u kulturi dijaloga i kompromisa s ciljem provedbe odluke Ustavnog suda, da se suzdrže od djelovanja protivnog osnovnim demokratskim načelima, poštujući volju bh. javnosti, te uvažavajući pravo građana i građanki na iskazivanje javnog prosvjeda i pravo na organiziranje javnih okupljanja.

Od naših zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tražimo da preuzmu odgovornost i zaštite naše građane i građanke, kako i kroz doslovnu primjenu presude vezane za Zakon o JMBG-u, tako i u slučaju izmjena Izbornog zakona BiH i Statuta grada Mostara”, navodi se u priopćenju koje potpisuju Hrvatski studentski politološki forum, Udruga mladih Agape Ljubuški, Udruga Korektiv Široki Brijeg, Bohemsa Mostar, Debatni klub Sveučilišta u Mostaru, MOSTIMUN, Europsko udruženje studenata prava – ELSA Mostar, Udruga građana Dijalog Mostar, Udruga građana Plus Mostar i Inicijativa mladih za ljudska prava BiH – Ured u Mostaru.

Komentari

komentara