Interni poziv za sudjelovanje na Konferenciji studenata politologije

BiH-Hrvatska-EUPredsjednik HSPF-a objavio je interni poziv za sudjelovanje na Konferenciji “Ideje i pogledi mladih bosanskohercegovačkih akademaca” koju organizira Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu SPONA, a koja se održava od 23. do 27. travnja na Jahorini.

Konferenciju financira Veleposlanstvo Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini, stoga organizator podsjeća da su svi troškovi pokriveni, te da će sudionici imati minimalne izdatke. Projekt se bazira na usuglašavanju stavova studenata političkih, odnosno politoloških znanosti iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara.

“Asocijacija studenata FPN u Sarajevu SPONA uz podršku Studentske organizacije FPN u Banjoj Luci i HSPF-a, nastoji postići modalitete suradnje koje smo postavili zajedničkim dogovorom. Na Konferenciji će sudjelovati 30 najboljih studenata političkih znanosti i politologije u BiH. HSPF, kao partner u projektu, delegira 10 sudionika. Zbog samog projekta i njegove ozbiljnosti odlučili smo se za raspisivanje internog poziva članstvu HSPF-a za dostavljanje eseja/istraživačkog rada, koji će biti, takoreći, filter-kriteriji”, rekao je Predsjednik Zelenika.

Interni poziv ostaje otvoren do 28. ožujka o.g. prijaviti se mogu redovni i pridruženi članovi HSPF-a koji studiraju Politologiju. Uz samu prijavu i osobne podatke, kandidat je dužan dostaviti esej/istraživački rad (ne duži od tri stranice A4 formata) na jednu od sljedećih tema:

  1. Vizija i budućnost Bosne i Hercegovine u okviru europskih integracija
  2. Ustavne reforme – federalizam u Bosni i Hercegovini
  3. Studenti kao nositelji promjena

Same prijave, kao i moguća pitanja, šalju se na mail: ured.predsjednika@hspf.info

Sve informacije, moguće promjene, kao i rezultati poziva bit će objavljeni na web portalu HSPF-a – www.hspf.info

Sam interni poziv možete pogledati ovdje

Komentari

komentara