Martin Mikulić ponovno predsjednik HSPF-a

Predsjednik Mikulić u obraćanju članovima

Predsjednik Mikulić u obraćanju članovima

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u srijedu, 23. siječnja,  održana je X. redovna izborna sjednica Skupštine. Na izbornoj sjednici birao se novi Predsjednik i Tajnik Udruge, a sjednici je predsjedavalo tročlano Izborno povjerenstvo koje su činili Petar Čarapina, Kristijan Falak i Ivana Vasilj.

Predsjednik Izbornog povjerenstva, Petar Čarapina, upoznao je članove s pravilima i načinom glasovanja te je uslijedilo predstavljanje Plana i programa kandidata za predsjednika Martina Mikulića.

 

Izborno povjerenstvo X. redovne izborne sjednice Skupštine

Izborno povjerenstvo X. redovne izborne sjednice Skupštine

Potom su se članovima Skupštine predstavili kandidati za tajnika – Marijana Primorac, dosadašnja tajnica i studentica treće godine preddiplomskog studija politologije, i Teo Maslać, student druge godine preddiplomskog studija politologije.

Uslijedilo je tajno glasovanje o izboru tajnika, nakon čega je Izborno povjerenstvo izvijestilo članove o rezultatima. Marijana Primorac izabrana je za tajnicu s osvojenih 19 glasova, dok je Teo Maslać osvojio 11 glasova.

Javnim glasovanjem za predsjednika Udruge je izabran dosadašnji predsjednik Martin Mikulić. Svih 30 nazočnih članova jednoglasno su potvrdili povjerenje svom dosadašnjem predsjedniku.

 

Novoizabrani predsjednik zahvalio je članovima Udruge te izrazio uvjerenje da će se sve aktivnosti uspješno odvijati u skladu sa predstavljenim planom i programom za tekuću akademsku godinu.

„Nova godina uvijek donosi nove izazove, ali uz ovakvo pozitivno ozračje koje vlada u Udruzi  siguran sam da će HSPF ostati predvodnik studentskog aktivizma. Nastavit ćemo ostvarivati našu temeljnu misiju, a to je artikuliranje glasa kritički nastrojenih studenata.

Ne smijemo biti zadovoljni tek pukim promatranjem društveno-političkih procesa, imamo obvezu i odgovornost u njima sudjelovati te graditi zdraviji ambijent u BiH“, rekao je Mikulić u obraćanju članovima.

Predsjednik Udruge Martin Mikulić

Predsjednik Udruge Martin Mikulić

Po završetku sjednice, u skladu s Pravilnikom i utvrđenim dnevnim redom, predsjednik Izbornog povjerenstva Petar Čarapina predao je izabranom predsjedniku i tajnici Odluku o utvrđivanju službenih rezultata, nakon čega je predsjednica Skupštine Ana Sušac uručila službene Odluke o imenovanju Predsjednika i Tajnice Udruge HSPF.

Tajnica Udruge Marijana Primorac

Tajnica Udruge Marijana Primorac

HSPF.info

Komentari

komentara