Matea Pejić druga potpredsjednica HSPF-a

Predsjednik Udruge “Hrvatski studentski politološki forum” Martin Mikulić, danas je imenovao drugu potpredsjednicu Udruge. Naime, predsjednik Udruge samostalno imenuje i razrješuje dvoje potpredsjednika Udruge. Predsjednik Mikulić je već ranije imenovao prvu potpredsjednicu, te je ovime kompletirao vodstvo HSPF-a za tekuću akademsku godinu.

Za drugu potpredsjednicu imenovana je Matea Pejić, iz Gruda, studentica preddiplomskog studija prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pejić je aktivna članica Udruge više od godinu dana u kojem periodu je sudjelovala u svim aktivnostima Udruge te pomagala pri ostvarenju nekolicine drugih projekata.

„Zahvaljujem predsjedniku Mikuliću što mi je pružio priliku. Nastojat ću obavljati sve dužnosti i obveze potpredsjednice na kvalitetan, ali i odgovaran način te ću se potruditi doprinijeti HSPF-u koliko bude u mojoj mogućnosti“, rekla je nova druga potpredsjednica HSPF-a, Matea Pejić.

„Matea Pejić je uvijek pokazivala motiviranost i želju za radom. Već je sudjelovala u nekim projektima Udruge čime me uvjerila da je sposobna za obavljanje dužnosti na mjestu druge potpredsjednice HSPF-a. U narednom periodu planiramo realizirati nekoliko projekata u kojima će, siguran sam, značajan doprinos dati i nova potpredsjednica“, rekao je predsjednik Mikulić.

U nadležnosti potpredsjednice bit će prenijete obveze koje odredi predsjednik Udruge, te drugi poslovi koje odrede tijela Udruge.

HSPF.info

Komentari

komentara