Na 4. redovnoj sjednici HSPF-a sudjelovao i gost iz Nizozemske

03. ožujka 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je četvrta sjednica Hrvatskog studentskog politološkog foruma.

 


Prva točka dnevnog reda bila je sudjelovanje mladih u politici s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu. Iznešeni su statistički podatci koji se tiču ove teme, a oni pokazuju da broj mladih koji se nalaze u parlamentima BiH i Federacije BiH nije na zadovoljavajućoj razini.

Istaknuto je da je potrebna veća afirmacija mladih u političkome životu, a to se može ostvariti na više načina: uključivanjem u političke stranke ili djelovanjem kroz različite udruge ili nevladine organizacije.

Druga točka dnevnog reda bila je vezana za položaj politologa u društvu kao i njihovo sudjelovanje u politici. Nakon rasprave zaključeno je da je za bolje funkcioniranje državnog aparata potreban veći broj politologa u upravi kao i veći broj profesionalnih političara sa zvanjem politologa.

Također raspravljalo se i o tekućim pitanjima vezanim za rad Hrvatskog studentskog politološkog foruma kao što su realizacija izdavanja lista Foruma, kao i organiziranje javnih tribina.

Gost ove sjednice bio je Tom Kievit iz Nizozemske koji je govorio o sudjelovanju mladih u političkom životu Nizozemske, trenutnome stanju u toj zemlji, kao i o viđenju stanja u BiH s gledišta te europske zemlje.

 

(HSPF)

Komentari

komentara