Na Pravnom fakultetu održan seminar na temu “Harmonizacija sudske prakse i zakonodavstva u oblasti kaznenog prava”

Irena-Mrnjavac-i-Božana-LevardaU organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava u BiH (YiHR) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan je seminar na temu “Harmonizacija sudske prakse i zakonodavstva u oblasti kaznenog prava”

U okviru seminara prezentirana je publikacija ”Analiza odabranih kaznenih zakona i sudske prakse za zagovaračke potrebe organizacija civilnog društva u BiH u sektoru pravde.” Autori navedene su Midhat Izmirlija i Adnan Kadribašić, istaknuti stručnjaci iz oblasti prava. Cilj analize je uspostavljanje jasne i precizne platforme za rješavanje harmonizacije zakona i ujednačavanje sudske prakse u kaznenim stvarima u Bosni i Hercegovini sa argumentima, podatcima i potencijalnim rješenjima problema. Seminar u Mostaru vodili su Nedim Jahić, koordinator projekta i Danijela Marić, aktivistica YiHR-a.

Osim u Mostaru, ovaj seminar se namjerava provesti i u ostalim gradovima gdje postoji državni pravni fakultet. Inicijativa mladih za ljudska prava namjerava otvoriti svoje prostorije i u Mostaru. Organizacije s kojim namjerava ostvariti suradnju na području Mostara i Hercegovine su HSPF i ELSA Mostar, zbog srodnosti pitanja kojima se organizacije bave. Kao što je rekao Nedim Jahić: ”Nije isti način na koji se gleda na zaštitu ljudskih prava iz Sarajeva i iz drugih dijelova države, ljudi se susreću s različitim vrstama kršenja ljudskih prava.”

Na seminaru su sudjelovale i Irena Mrnjavac, predsjednica HSPF-a i Ana-Maria Paponja bivša predsjednica ELSA-e Mostar. Pozdravile su ovu inicijativu i pokazale podršku i želju za suradnjom u budućnosti da području zaštite ljudskih prava. Prezentacija je bila uspješna, a završena je s pitanjima o budućnosti pravosuđa u ovoj državi, komplikacijama s kojima se ono u praksi susreće, tako i novim prijedlozima u kojeg bi se smjeru kaznenog prava ovaj projekt mogao nastaviti. Sudionici su dobili navedenu publikaciju, certifikat ”Mladi za pravdu” i stavljeni u bazu za buduće projekte ove organizacije.

Komentari

komentara