Predstavljanje studentskih organizacija na danima Studentskog zbora

U sklopu obilježavanja Dana studentskog zbora u prostorijama Strojarskog fakulteta održano je predstavljanje studentskih organizacija. O svom osnutku i radu govorili su predstavnici organizacija: AIESEC, IAESTE, Debatni klub Sveučilišta u Mostaru, Hrvatski studentski politološki forum, ZAMFIS, te dvije novoosnovane organizacije, Klub mladih pedagoga i Forum studenata Ekonomskog fakulteta.


AIESEC je organizacija koja se može pohvaliti dugom poviješću, naime osnovan je davne 1948.godine i sve do danas radi na organiziranju stručne prakse studenata svih fakulteta i smjerova. Predstavnik AIESEC-a je obratio posebnu pozornost na edukacijske prakse u Varaždinu, Skopju, Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Budimpešti, te istaknuo da su to samo neka od odredišta u kojima AIESEC djeluje i da je spektar ponuda za stručnu praksu jako velik.

IAESTE je udruženje za međunarodnu razmjenu studenata radi razmjene studentske prakse. Posebno je koncentriran na studente tehničkih i prirodnih studija, no u ovu organizaciju se dobrodošli i studenti sa drugih fakulteta.  Svrha djelovanja IAESTE-a je pružiti studentima stjecanje iskustva u struci, osposobiti ih za bolje snalaženje u novonastalim situacijama, te upoznati metode rada u inozemstvu.

Debatni klub Sveučilišta u Mostaru broji oko 25 članova, većinom studenata pravnog fakulteta, no pozvani su i svi ostali koji su zainteresirani za rad ove organizacije, da se pridruže. Predstavnik je najavio vrlo značajan nadolazeći događaj: Debatijadu u Mostaru, u kojoj će sudjelovati studenti iz Zagreba, Beograda, Tuzle, Rijeke i drugih gradova.

 

Hrvatski studentski politološki forum ima  60-ak članova i usredotočen na aktualne politološke analize, na razvijanje i unaprjeđenje znanja i svijesti studenata iz oblasti politoloških znanosti. Članovi imaju priliku sudjelovati na različitim stručnim putovanjima. Kao ciljeve navode: omogućiti studentima da iskuse praksu politologije i unaprijede svoje politološke vještine. Dosadašnji rad obilježen je sa 15 redovnih sjednica, tri javne tribine, predizbornim istraživanjima, humanitarnom akcijom…

ZAMFIS je udruga studenata socijalnog rada. U skorijoj budućnosti, u sklopu ove organizacije, namjeravaju osnovati volontersku, kreativnu, dramsku, novinarsku i edukacijsku grupu, te organizirati edukativne i kreativne radionice.

Klub mladih pedagoga i Forum studenata ekonomskog fakulteta se novonastale organizacije o kojima ste prethodnih dana imali priliku čitati na našem portalu.

Predstavnici svih organizacija su pozvali sve zainteresirane studente da unaprijede svoje znanje, steknu nova iskustva i postanu članovi njihovih organizacija.

Komentari

komentara