Reorganiziran Ured za odnose s javnošću

cetvoricavelikihPredsjednik Hrvatskog studentskog politološkog foruma Josip Zelenika, u srijedu 19. veljače, donio je Uredbu kojom se radi preustroj Ureda za odnose s javnošću, bivšeg Ureda za informiranje.

Ured za odnose s javnošću dobio je šire ovlasti u kreiranju medijske politike HSPF-a, a predstojnik Ureda istovremeno je i glasnogovornik HSPF-a.

Nakon kratkih konsultacija, Predsjednik Zelenika imenovao je prvog predstojnika Ureda za odnose s javnošću HSPF-a. Novi predstojnik je Marin Čuljak, student preddiplomskog studija Politologije na Filozofskom fakultetu u Mostaru.

Nakon imenovanja predstojnik Čuljak rekao je: “Medijska politika foruma će ići ka isticanju važnosti aktiviranja mladih, te informiranju javnosti o radu HSPF-a. Pozvati ćemo sve članove da pišu tekstove za naš portal te ćemo aktivno kao i do sada pratiti društvena događanja te davati svoje komentare na njih i na stručan način doprinositi napretku društva.”

Unutar Ureda ustrojavaju se nova dva odjela: Odjel za medije i analitiku i Odjel za internetski portal.

Odjel za medije i analitiku ima zadatak pratiti javno mnijenje vezano za djelovanje HSPF-a i u tom smislu izvještavati Ured predsjednika. Načelnik Odjela za medije i analitiku je Milan Bebek.

Odjel za internetski portal obavlja zadatke vezane za održavanje portala HSPF.info, te uređivanje sadržaja koji je dostupan čitateljima i članstvu HSPF-a. Načelnik Odjela za internetski portal je Kristijan Musa, koji istovremeno obavlja funkciju glavnog urednika portala HSPF.info.

Također, Uredbom se definira objavljivanje na portalu, koje će se od sada odvijati preko Odjela za internetski portal putem maila: info@hspf.info

Ured predsjednika HSPF-a

Komentari

komentara