Stupio na snagu novi Pravilnik o Uredu za odnose s javnošću

hspf0302Danas je na snagu stupio novi Pravilnik o Uredu za odnose s javnošću HSPF-a, prema kojem se utvrđuje osnovna djelatnost Ureda za odnose s javnošću, određuje njegov djelokrug, organizacijska struktura, opis poslova i zadaci koji se obavljaju u okviru Ureda, način upravljanja, te druga pitanja značajna za rad Ureda.

Prema novom Pravilniku, Ured za odnose s javnošću, samostalno ili u suradnji s drugim tijelima Udruge:

 • izvještava javnost o politici i aktivnostima Udruge;
 • obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću Udruge;
 • obavlja poslove vezane za planiranje, koordiniranje i provedbu komunikacije s medijima, komunikacije u poslovima Udruge od javnog značaja, komunikacije u odnosima sa zajednicom, interne komunikacije i komunikacije s drugim sličnim udrugama, organizacijama, institucijama i partnerskim službama;
 • obavlja poslove vezane za planiranje, koordiniranje i provedbu medijskom, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Udruge;
 • organizira konferencije za novinstvo, razgovore za sredstva priopćavanja i druga događanja;
 • uređuje web-stranicu Udruge;
 • obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanja informacija iz djelokruga rada Udruge te objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću;
 • priprema, uređuje i izdaje publikacije Udruge;
 • priprema odgovore i odgovara na upite;
 • analizira izvještavanje medija o radu Udruge i obavještava predsjednika Udruge o stajalištima medija i javnosti;
 • stvara baze podataka;
 • obavlja poslove informatičke podrške u provedbi aktivnosti iz nadležnosti Ureda;
 • priprema i provodi kampanje za poboljšanje ugleda Udruge;
 • prati projekte i sudjeluje u provedbi projekata Udruge od značaja za javnost;
 • organizira ispitivanja javnog mnijenja o radu Udruge;
 • obavlja informacijsko-dokumentacijske poslove iz područja odnosa s javnošću.

Uredom će i dalje upravljati predstojnik Ureda, no novina je što će od sada uz tu funkciju biti i glavni urednik portala HSPF.info.

Danas je, na temelju svojih ovlasti, predsjednik Udruge donio odluku o ukidanju Odbora za suradnju s Hrvatskim narodnim saborom Bosne i Hercegovine.

Komentari

komentara