Home » Posts tagged with » fra leon migic

Mile Lasić: “Ahdnama” ili kako se ophoditi s našom prošlošću?

\ \ \ \ \ \

Mile Lasić: “Ahdnama” ili kako se ophoditi s našom prošlošću?

Iz knjige Lasić, M., Aporije multikulturalnosti u svijetu i kod nas, Rabic – Synopsis, Sarajevo, 2014., str. 99 – 105. «Ahdnama» ili kako se ophoditi s našom prošlošću? Moja reportaža „ U obilasku Fojničkog franjevačkog samostana“ nastala je u svibnju i lipnju 2008., da bi prvi put bila objavljena u dijasporskom listu „Bosanska pošta / […]