Home » Posts tagged with » hos

Operacija “Lipanjske zore”

\ \ \ \ \

Operacija “Lipanjske zore”

Seminarski rad na temu “Operacija Lipanjske zore” na kolegiju “Politička i vojna povijest” diplomskog studija politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, izradio je kolega Boris TOMIĆ. Seminarski rad prenosimo u cijelosti… ***** UVOD Cilj srpsko-crnogorskog agresora na jugu Bosne i Hercegovine bio je napadnom operacijom dolinom rijeke Neretve prodrijeti do mora te jug Dalmacije odsjeći […]