Home » Posts tagged with » jasmin musić

Civilno društvo u Jugoslaviji – Zatvorenost društva kao uzrok raspada SFRJ

\ \ \

Civilno društvo u Jugoslaviji – Zatvorenost društva kao uzrok raspada SFRJ

Po svojim brojnim karakteristikama, Jugoslavija je bila negdje između Istoka i Zapada, mada je u ključnim odlikama pripadala krugu real-socijalističkih zemalja istočno-evropskog bloka. Međutim, u odnosu na te države, Jugoslavija je u mnogo čemu odstupala: otvorenost prema Zapadu, pokušavanje provođenja izvesnih reformi samoupravne i tržišne orijentacije. Međutim, sve reforme su unaprijed bile osuđene na neuspjeh. […]

Jasmin Musić: Međunarodni odnosi i neoliberalizam u 21. stoljeću

\ \ \

Jasmin Musić: Međunarodni odnosi i neoliberalizam u 21. stoljeću

Svjedoci smo uspostavljanja novog svjetskog poretka nakon pada Berlinskog zida 1989. godine. Historijski gledano, 1989. godina bi se, u kontekstu važnosti za svijet, mogla usporediti sa 1648. i Vestfalskim mirom kojim je uspostavljen moderni evropski tip država. Nakon završetka hladnog rata, prema Robertu Cooperu, možemo razlikovati 3 vrste država: predmoderne države ( Somalija, Afganistan, Liberija), […]