Home » Posts tagged with » jna

Tomislav Soldo: Četvrt stoljeća od Pologa

\ \ \ \ \

Tomislav Soldo: Četvrt stoljeća od Pologa

Prošlo je dvadeset pet godina od kada je goloruki narod stao pred jednu od jačih vojnih sila u „staroj“ Europi. Tih dana već su počeli napadi po Hrvatskoj i zauzimanje policijskih postaja te teroriziranje Hrvata od strane pobunjenih Srba uz pomoć armije, koja već tada nije više bila jugoslavenska nego se može nazvati srpskom. Hrvati […]

Operacija “Lipanjske zore”

\ \ \ \ \

Operacija “Lipanjske zore”

Seminarski rad na temu “Operacija Lipanjske zore” na kolegiju “Politička i vojna povijest” diplomskog studija politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, izradio je kolega Boris TOMIĆ. Seminarski rad prenosimo u cijelosti… ***** UVOD Cilj srpsko-crnogorskog agresora na jugu Bosne i Hercegovine bio je napadnom operacijom dolinom rijeke Neretve prodrijeti do mora te jug Dalmacije odsjeći […]

Od konflikta do rata – primjer JNA

\ \ \

Od konflikta do rata – primjer JNA

Smrt Jugoslavenske narodne armije započela je 1991. godine kada su Socijalističke Republike Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost i raskidanje državnih sveza sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom (SFRJ). Nedugo zatim, njihov primjer slijedile su Makedonija i Bosna i Hercegovina. Sama intencija JNA da „sačuva federaciju“ bila je sporna svima, pa i onima unutar JNA, koji su […]