Home » Posts tagged with » Jugoslavija

Civilno društvo u Jugoslaviji – Zatvorenost društva kao uzrok raspada SFRJ

\ \ \

Civilno društvo u Jugoslaviji – Zatvorenost društva kao uzrok raspada SFRJ

Po svojim brojnim karakteristikama, Jugoslavija je bila negdje između Istoka i Zapada, mada je u ključnim odlikama pripadala krugu real-socijalističkih zemalja istočno-evropskog bloka. Međutim, u odnosu na te države, Jugoslavija je u mnogo čemu odstupala: otvorenost prema Zapadu, pokušavanje provođenja izvesnih reformi samoupravne i tržišne orijentacije. Međutim, sve reforme su unaprijed bile osuđene na neuspjeh. […]

Poslijeratni spomenici podjela

\ \ \

Poslijeratni spomenici podjela

Od završetka rata u zemljama bivše Jugoslavije, u sklopu rasprostranjene i uglavnom neregulirane kulture sjećanja, podignuto je na stotine spomenika i kipova. Većina njih – umjesto da promovira pomirenje – ima za cilj produbljivanje nacionalnih i etničkih podjela koje su i dovele do rata. Zašto su poslijeratni spomenici stalni uzrok sporenja u regiji, istraživao je […]