Home » Posts tagged with » kultura sjećanja

Dražen Barbarić: Pomirenje najsloženija ljudska djelatnost

\ \

Dražen Barbarić: Pomirenje najsloženija ljudska djelatnost

Na nedavno održanoj konferenciji o kritičkoj kulturi sjećanja u Mostaru, kojom se htjelo propitati prokletstvo kulture selektivnog sjećanja u BiH, iznaći načine kako prestati sa (samo) viktimizacijom i transagresijom, te odrediti ulogu medija u suočavanju s prošlošću, zanimljivo izlaganje imao je politolog mr. Dražen Barbarić, tajnik studija Politologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Mladi […]

Regionalna konferencija o kritičkoj kulturi sjećanja

\ \ \ \

Regionalna konferencija o kritičkoj kulturi sjećanja

U četvrtak, 27.11.2014. s početkom u 10:00h u Hotelu Ero u Mostaru bit će održana regionalna konferencija o kritičkoj kulturi sjećanja u organizaciji Fredich Ebert  Stitfunga i C-Centra iz Mostara. Konferencija će biti podijeljena na tri panela: Prokletstvo kulture selektivnog sjećanja, kako prestati sa (samo)viktimizacijom i transagresijom i panel mediji u BiH i suočavanje s […]