Home » Posts tagged with » Peter Sloterdijk

Peter Sloterdijk, Žargon antifašizma

\

Peter Sloterdijk, Žargon antifašizma

(Iz knjige Srdžba i vrijeme. Političko-psihološki ogled, Antibarbarus, Zagreb 2007, prevela s njemačkoga Nadežda Čačinovič) Suha statistika govori o tomu da su u 20. stoljeću na jedno ubojstvo u ime rase dolazila dva ili tri u ime klase. Doista je došlo dotle da se gotovo svaka kritika komunizma denuncirala kao »antikomunizam«, a antikomunizam kao nastavljanje […]

Svetac i hohštapler

\

Svetac i hohštapler

Možemo pretpostavljati da bi se Thomas Mann potajno veoma zabavljao aferom koja je u veljači 2011. potresla Saveznu Republiku Njemačku, kada se dokazalo da je jedan od tadašnjih njemačkih ministara, izvjesni gospodin zu Guttenberg, u svojoj disertaciji o nekom ustavno-pravnom predmetu citirao impozantnu količinu dužih i kraćih tekstova, ali bez navođenja autora i izvora. Sigurno […]