Home » Posts tagged with » sfrj

Civilno društvo u Jugoslaviji – Zatvorenost društva kao uzrok raspada SFRJ

\ \ \

Civilno društvo u Jugoslaviji – Zatvorenost društva kao uzrok raspada SFRJ

Po svojim brojnim karakteristikama, Jugoslavija je bila negdje između Istoka i Zapada, mada je u ključnim odlikama pripadala krugu real-socijalističkih zemalja istočno-evropskog bloka. Međutim, u odnosu na te države, Jugoslavija je u mnogo čemu odstupala: otvorenost prema Zapadu, pokušavanje provođenja izvesnih reformi samoupravne i tržišne orijentacije. Međutim, sve reforme su unaprijed bile osuđene na neuspjeh. […]