Home » Posts tagged with » treci

BiH je potrebna službena populacijska politika

\ \ \

BiH je potrebna službena populacijska politika

Doc. dr. Žarko Dugandžić, profesor je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na kolegijima Populacijska politika  i Vojna i politička povijest. Prije svega, kako biste široj javnosti objasnili što je populacijska politika i koje su njezine zadaće u cjelokupnom društvu? Populacijska politika je niz mjera i akcija koje provodi određena država prema svome stanovništvu pri […]