Učlanite se

Zahtjev za prijem u članstvo/elektronska pristupnica

[contact-form-7 id=”9469″ title=”Registracija_copy”]

Izjava podnositelja Zahtjeva

“Izjavljujem da sam u potpunosti upoznat-a s dužnostima i pravima člana-ice Udruge „Hrvatski studentski politološki forum“, te se obvezujem da ću poštovati i dosljedno provoditi program rada i Statut Udruge, kao i tijela upravljanja Udrugom. Prisežem svojom čašću da ću marljivo doprinositi razvoju i ugledu Udruge”

O članstvu

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, student Sveučilišta u Mostaru ili kojeg drugog sveučilišta/univerziteta u Bosni i Hercegovini, koja prihvati odredbe Statuta Udruge te programske ciljeve i djelatnosti, kao i prava i obaveze definirane Statutom.

Fizička osoba, koja ispunjava već navedene uvjete, može postati članom ukoliko podnese Zahtjev za prijem u članstvo ili dostavi pristupnicu, u elektronskoj ili pisanoj formi, Predsjedniku Udruge.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i pridruženo.
– Redovnim punopravnim članom može postati svaka fizička osoba koja ispuni gore navedene uvjete, odnosno podnese Zahtjev za prijem u članstvo. Redovni član, ujedno je član Skupštine, stoga ima pravo glasa i može biti biran u tijela Udruge na način utvrđen odredbama Statuta Udruge.
– Pridruženim članom može postati bivši student Sveučilišta u Mostaru, odnosno član Udruge koji ne ispunjava uvjete za redovno članstvo. Pridruženi član nije član Skupštine, stoga nema pravo glasa niti može biti biran u tijela Udruge.

Prava i obveze članova:
– da biraju i budu birani u tijela Udruge;
– da budu obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju Udruge;
– da aktivno sudjeluju i doprinose u izvršavanju ciljeva i djelatnosti Udruge;
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;
– da redovno prisustvuju sjednicama Skupštine i drugih tijela Udruge;
– da daju prijedloge izmjena i dopuna dnevnog reda sjednica Skupštine Udruge;
– da se pridržavaju odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge;
– da čuvaju i podižu javni ugled Udruge;
– da izbjegavaju sukob interesa.

Obrasci za učlanjenje:

OBRAZAC R1 – redovno članstvo

OBRAZAC P1 – pridruženo članstvo

Akti o članstvu:

Pravilnik o prijemu u članstvo
Pravilnik o isključenju iz članstva
Odluka o određivanju izgleda Zahtjeva za prijem u članstvo