20 godina nakon Daytonskog sporazuma – strateško pozicioniranje BiH

jahorina_2014JAVNI POZIV

Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu – „SPONA“, uz velikodušnu podršku američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu, organizira drugi susret studenata političkih znanosti iz Mostara, Banje Luke i Sarajeva.

Konferencija će se održati u vremenu od 24. do 28. lipnja 2015. godine na Jahorini. Naziv konferencije je „20 godina nakon Daytonskog sporazuma – strateško pozicioniranje BiH“. Konferenciji će prisustvovati 30 sudionika, po 10 sa svakog fakulteta. Na konferenciji će se raspravljati o političkim izazovima i perspektivama BiH – 20 godina nakon Daytonskog sporazuma i Euroatlantskim integracijama. Posljednja dva dana susreta praćena su simulacijom rada Sjevernoatlantskog vijeća na temu: “Razmatranje novog pristupa ka BiH integraciji u NATO.” Pravo sudjelovanja imaju studenti političkih znanosti, kao i studenti koji su završili studij političkih znanosti u posljednjih 5 godina.

Svi zainteresirani su dužni dostaviti CV (u kom će navesti odsjek i ostvareni prosjek ocjena tokom studija) kao i kratko motivacijsko pismo koje ne treba prelaziti 250 riječi. Odabrani sudionici će biti dužni da naknadno dostave „position paper“ kako bi uspješno sudjelovali na simulaciji rada Sjevernoatlantskog vijeća. Poziv je otvoren 28.05.2015. i trajat će sve do 08.06.2015. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Organizator snosi sve troškove učešća. Prijave i eventualna pitanja slati na: damjanj_92@hotmail.com

HSPF.info

Komentari

komentara