HRS-ov prijedlog ustavnih promjena

novi_ustroj_HRS

U cilju stvaranja pravednog, ekonomski samoodrživog društva u kojem će prava čovjeka i prava naroda biti Ustavom i zakonski zajamčena, Hrvatska republikanska stranka je sačinila prijedlog ustavnih promjena BiH.

Prvi korak u procesu ustavnih reformi je reforma FBiH. Ustav Federacije BiH, koji je donesen 1994. godine, do danas je pretrpio više od 100 amandmana, od kojih je većina plod nametanja Visokog predstavnika, čime su derogirane sve zakonodavne institucije i pravni sustav BiH te prekršena temeljna demokratska prava žitelja ove zemlje. Cijeneći da ovakav amandmanski nametnuti Ustav i unutarnji ustroj više ne odgovaraju duhu Washingtonskog sporazuma, HRS predlaže preustroj FBiH u skladu s temeljnim načelima Washingtonskog sporazuma.

Po HRS-ovom prijedlogu, Federaciju trebaju činiti dvije županije/kantona:

Županija Posavsko-herceg-bosanska:

– sve općine sadašnje Posavske županije
– sve općine sadašnje Zapadnohercegovačke županije
– sve općine sadašnje Hercegbosanske županije
– općine Žepče i Usora iz sadašnjeg Zeničko – dobojskog kantona
– općine Kiseljak, Kreševo, Busovača, Vitez, Novi Travnik, Jajce i Dobretići te dio općine Fojnica iz sadašnje Srednjobosanske županije
– općine Rama-Prozor, Čitluk, Čapljina, Stolac, Neum, Ravno te dio općine Jablanica iz sadašnje Hercegovačko-neretvanske županije.

Kanton Bosanko-podrinjsko-krajiški:

– sve općine sadašnjeg  Bosanko-podrinjskog kantona
– sve općine sadašnjeg Tuzlanskog kantona
– sve općine sadašnjeg Unsko-sanskog kantona
– sve općine iz sadašnjeg Sarajevskog kantona
– općine Konjic i Jablanica – dio iz sadašnjeg Hercegovačko-neretvanskog kantona
– sve općine iz sadašnjeg Zeničko-dobojskog kantona izuzev općina Žepče i Usora
– općine Bugojno, Donji Vakuf, Fojnica iz sadašnjeg Srednjobosanskog kantona.

Formiraju se tri Distrikta koji su zajedničko suvlasništvo (kondominij) Županije PHB i Kantona BPK.

  1. Distrikt Travnik
  2. Distrikt Uskoplje-Gornji Vakuf
  3. Distrikt Mostar

Prijedlog sadrži redefiniranje načina izbora i način odlučivanja u zastupničkom domu FBiH, Vladi FBiH, skupštinama županija/kantona. Nabrojati ćemo samo neke od vrijednosti i prednosti prijedloga:

–           reduciranje birokratskog aparata za preko 60% na svim razinama, što sa sobom nosi uštede koje po našim procjenama na godišnjoj razini iznose više stotina milijuna KM, sredstva koja bi se mogla prenamijeniti u društveno prihvatljivije namjene;

–           redefinirale bi se nadležnosti između Federacije i županija te bi se redefiniranjem tzv. Organskih zakona (zakon o raspodjeli prihoda, zakon o razvojnom fondu, zakon o područjima općina i gradova, itd.) došlo ne samo do dodatnih proračunskih ušteda, nego bi se u skladu s cijelim nizom EU Direktiva dao dodatan gospodarski impuls razvoju lokalne samouprave;

–           usvajanje ovog prijedloga riješio bi i problem implementacije presude Sejdić-Finci;

–           prava naroda i osoba koje se ne izjašnjavaju kao pripadnik jednog od bilo koja tri konstitutivna naroda (tzv. „Ostali“) bi bila zaštićena, s odgovarajućim pravno zagarantiranim mehanizmima, ne samo na razini države, nego i na razini Federacije, županija, distrikta Federacije, kao i određenog broja općina u kojima jedan konstitutivni narod ima više od 10 posto stanovništva;

–           uvođenjem distrikta i naknadnim dogovaranjem zakona o distriktima, riješio bi se problem mostarskog Statuta, poštujući Odluku Ustavnog suda BiH vezano za održavanje izbora u gradu Mostaru;

–           ovaj prijedlog ujedno rješava hrvatsko pitanje (biranje legitimnih predstavnika vlasti) te bi odgovarao  načelima koja se prihvaćena  Washingtonskim sporazumima i usvojena u Ustavotvornoj skupštini Federacije BiH od strane legitimno izabranih zastupnika (dakle u skladu s demokratskim standardima te u skladu s iznad nabrojanim poveljama, konvencijama i Direktivama Europske Komisije).

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.

hrsbih.org/HSPF.info

Komentari

komentara