Bilo je i vrijeme: Popis stanovništva u BiH u listopadu sljedeće godine?

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije za statistiku BiH utvrdio Prijedlog amandmana na Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u BiH 2011. godine, koji će Glavno tajništvo Vijeća ministara uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH u dalju proceduru.

 


Prijedlogom amandmana utvrđeno je da će popis stanovništva u BiH biti održan u razdoblju od 1. do 15. listopada 2012. godini, prema stanju na dan 30. rujna 2012. godine u 24.00 sata, što se smatra referentnim datumom popisa. Vijeće je utvrdilo Prijedlog ovog amandmana, nakon što je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH produžio amandmansku fazu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u BiH.

 

Komentari

komentara