Borba protiv korupcije u fokusu dijaloga EU i BIH

U sljedećih mjesec dana, u okviru strukturalnog dijaloga EU i BiH o pravosuđu, bit će definirani temelji platforme o borbi protiv korupcije, saznaje ”Dnevni avaz” iz izvora bliskih Delegaciji EU u Sarajevu.

mito-euri

Kako je preneseno “Avazu”, na sastanku u ožujku bit će govora o institucionalnim kapacitetima i aspektima, o zakonskim aspektima te o relevantnom kaznenom zakonodavstvu kada je u pitanju borba protiv korupcije u BiH.

Time se, zapravo, na sto dijaloga EU i BiH preko reda uvode poglavlja 23. i 24., koja se fokusiraju na pravosuđe i temeljna prava te pravdu, slobodu i sigurnost u čemu je sadržana i učinkovita institucionalna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, a što svaka zemlja u pristupnim pregovorima sa EU mora ispuniti.

U okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu na sjednici u ožujku razmatrat će se i kapaciteti parlamenata, pravosudnih organa, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te policijskih agencija BiH u borbi protiv korupcije. Inače, u Poglavlju 23. navedeno je da politike EU na području pravosuđa i temeljnih prava imaju za cilj održati i dalje razvijati Uniju kao područje slobode, sigurnosti i pravde.

”Uspostava neovisnog i učinkovitog pravosuđa od najveće je važnosti. Nepristranost, integritet i visoki standard donošenja presuda od strane sudova neophodni su za očuvanje vladavine prava. To zahtijeva strogu posvećenost uklanjanju vanjskih utjecaja na pravosuđe i pružanju odgovarajućih financijskih resursa i obuke; moraju se osigurati pravna jamstva za pravedne sudske postupke. Jednako tako, države članice moraju se na učinkovit način boriti protiv korupcije, koja predstavlja prijetnju stabilnosti demokratskih ustanova i vladavini prava. Čvrst pravni okvir i pouzdane institucije potrebne su kako bi se poduprla dosljedna politika sprečavanja i odvraćanja od korupcije”, piše u ovom poglavlju.

U Poglavlju 24. navedeno je da je cilj politika EU održati i dalje razvijati Uniju kao područje slobode, sigurnosti i pravde.

”U pogledu pitanja kao što su granična kontrola, vize, vanjske migracije, azil, policijska suradnja, borba protiv organiziranoga kriminala i terorizma, suradnja u području droga, carinska suradnja i pravosudna suradnja na području kaznenih i građanskih pitanja, države članice moraju biti ispravno opremljene kako bi na odgovarajući način provele rastući okvir zajedničkih pravila.

Iznad svega, to zahtijeva snažan i dobro integriran administrativni kapacitet unutar agencija za provedbu zakona i drugih relevantnih tijela koja moraju postići potrebne standarde. Profesionalna, pouzdana i učinkovita policijska organizacija je od najveće važnosti”, piše u ovom poglavlju.

 

(bljesak.info)

Komentari

komentara