Bosna i Hercegovina najvjerojatnije gubi i IPA fondove za 2014. godinu!

euro1001Ne možemo očekivati uživati u programa Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) kao i sve druge zemlje, a pri tom zaostajati u procesu europskih integracija, kazala je Zara Halilović, pomoćnica direktorice Direkcije za europske integracije BiH i šefica Sektora za koordinaciju pomoći Europske unije (EU) BiH u Direkciji za europske integracije, na jučerašnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” u Sarajevu.

Dodala je da “IPA nije bit procesa europskih integracija, to je ispunjavanje onoga što zahtjeva sporazum o stabilizaciji  pridruživanju, a bit sporazuma je harmonizacija zakonodavstva BiH”.

– S obzirom, nažalost, na pokazanu stagnaciju u procesu europskih integracija kada se BiH usporedi sa regijom, onda je bilo za očekivati da će se sve to odraziti na IPA-u koja treba pomoći taj isti proces, rekla je Halilović.

Komentirajući nedavni gubitak sredstava IPA-e, Halilović je kazala da je “velika šteta za BiH zato što je pomoć kroz tih sedam projekata koji su otkazani jako bila bitna za jačanje kapaciteta institucija na svim razinama, pa i omogućavala da se realiziraju projekti koji su u vezi sa čistim investicijama, a posebno za Koridor 5C i SITO mrežu, transportnu mrežu za jugoistočnu Europu”.

Dodala je da se tih 17,7 milijuna eura koji su sada otkazani tiče čistih investicija na svim dionicama u BiH, te je upitno hoćemo li ih odmah moći koristiti kroz IPA-u 2, zato što je uvjet za korištenje investicija u IPA-i 2 upravo postojanje jedinstvene strategije o transportu.

Direktorica Direkcije za europske integracije BiH Nevenka Savić je kazala da sada predstoji nova generacija IPA-e, IPA2 za proračunsko razdoblje 2014. – 2020.

– Radi se o ogromnim sredstvima koja su na godišnjoj razini nešto manja od 100 milijuna. Započeli smo predradnje za pripremu ovog novog instrumenta, sredinom godine dobili smo strateški dokument na koji smo prikupili komentare od institucija, međutim u tom strateškom dokumentu kaže se da postoje dva preduvjeta koja se trebaju ispoštovati. Prvi preduvjet je donošenje strateških dokumenata na razini BiH, a drugi preduvjet je dogovor oko mehanizma koordinacije”, kazala je Savić.

– Što se tiče IPA-e 2 moraju se dogovoriti mehanizam koordinacije, izabrati prioritetni sektori i za te sektore moraju biti urađene strategije na razini BiH, dodala je Savić.

– Ne želimo ni razmišljati što bi značilo da ne dobijemo ta sredstva. Mi sad već vidimo da kasnimo dva, tri mjeseca u pripremi u odnosu na druge zemlje korisnice IPA-e. Zato je važno da se što prije dogovori mehanizam koordinacije. Mora se raditi na tome. Iskreno se nadam da će to biti što prije dogovoreno, dodala je Savić.

Izvor: Indikator.ba

Komentari

komentara