Bosna i Hercegovina za obrazovanje izdvaja tek 0,1posto dohotka

Kvaliteta u visokom obrazovanju je na prilično niskoj razini u BiH, posebno kada znamo da su naša država i Europa ulagale dosta sredstava u osam državnih univerziteta/sveučilišta, rekao je za Poslovne novine mr. sc. Esad Bajramović, rukovoditelj upravljanja kvalitetom na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

– U zadnjih 10 godina je uloženo sedam milijuna eura, uglavnom, u projekt jačanja kvalitete u visokom obrazovanju, u cilju implementacije ENQA standarda i akreditacija univerziteta/sveučilišta. Međutim, dok se jačalo osam državnih univerziteta/sveučilišta, otvorilo se 40 privatnih koji imaju nisku razinu,nemaju materijalne i ljudske resurse. Izlazi kadar i to je sada veliki problem – kako naći model ukupne kvalitete koji bi se primjenjivao u visokom obrazovanju. Trenutno BiH za obrazovanje izdvaja 0,1posto dohotka, bivša Jugoslavija izdvajala je jedan posto, a prema ciljevima Bolonjskog procesa treba tri posto. To znači da se trenutno u BiH izdvaja 30 puta manje nego što bi to trebalo za kvalitetu kada je riječ o primjeni ENQA standarda koji su uvjeti za akreditaciju univerziteta/sveučilišta u BiH. Imamo Agenciju u Banjaluci koja trenutno nije akreditirala nijedan univerzitet /sveučilište u BiH. Naša zemlja još nije našla način na koji će dokazati validnost ishoda učenja kada su u pitanju prvi, drugi i treći ciklus, kaže Bajramović.

Kao potreban korak u cilju poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom Bajramović, član Povjerenstva Vijeća Europe za izradu ENQA standarda za visoko obrazovanje u BiH, navodi potrebu samoevaluacije na svim fakultetima i na razini univerziteta/sveučilišta s jasnim preporukama o implementaciji sedam osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskog procesa.

Bez obzira na kompleksnost, proces definiranja strategije kvalitete u visokoškolskim ustanovama preduvjet je za njihovu akreditaciju. Tek potom se mogu očekivati kontinuirana unaprjeđenja i poboljšanja ka TQM, odnosno izvrsnosti u poslovanju, pišu Poslovne novine.

Izvor: Fena

Komentari

komentara