Dunju sekira Statut, ali ne i što nema urednika Hrvata na BHRT-u

Dunju sekira Statut, ali ne i što nema urednika Hrvata na BHRT-u Predstavnica OESS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izjavila je jučer da nedavne izmjene Statuta bosanskohercegovačkog javnog emitera (BHRT) mogu narušiti njegovu uređivačku nezavisnost.


 

Statut usvojen na sastanku Upravnog odbora BHRT-a 26. travnja povjerava članovima Odbora punu uređivačku i upravljačku kontrolu nad ovim emiterom, što uključuje prethodno odobravanje programa i upošljavanje urednika, a što bi trebala biti uloga generalnog direktora.

 

 

“Ovakav razvoj situacije još jedan je indikator krize i zastoja reformskog procesa javnog RTV servisa u BiH i ukazuje na hitnu potrebu da Parlament imenuje dva člana Upravnog odbora koji bi zamijenili one članove od kojih je jednom članu mandat istekao prije godinu dana, a drugom prije dvije godine”, kazala je Mijatović.

 

Dodala je da trenutna situacija ne samo da ometa funkcioniranje Upravnog odbora već ugrožava i njegovu mogućnost da osigura političku i uređivačku nezavisnost javnog RTV servisa, stoji u pismu koje je Mijatović uputila Denisu Bećiroviću, predsjedavajućem Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

 

“Javni servis je jedan od osnovnih instrumenata demokratskih društava. Objektivne i pluralističke vijesti koje može da ponudi servis su nezamjenljive u osiguravanju sloboda i transparentnosti izbornog procesa, borbe protiv korupcije i informisanju građana o svim pitanjima od javnog značaja. Javni servisi mogu uspjeti u tome samo ako je njihova infrastruktura zakonski zaštićena, čime je zagarantovana njihova uređivačka autonomija”, pojasnila je Mijatović.

 

Također je pozvala parlament BiH da dovrši procedure imenovanja članova Upravnog odbora čim prije te je izrazila nadu da će Odbor osigurati usklađenost novog Statuta BHRT-a s evropskim standardima.

 

OESS-ova predstavnica je ponudila podršku svog Ureda Bosni i Hercegovini u nastojanjima da dovrši reformu javnog RTV servisa, navedeno je u saopćenju ove međunarodne institucije, međutim dotična gospođa, bivša dužnosnica RAK-a, nije se ni jednom riječu osvrnulana na činjenicu koju je ovih dana iznio Ahmed Žilić, predsjedavajuće UO BHRT-a, kako su na BHRT-u  na rukovodećim mjestima samo Bošnjaci.

 

-Odsustvo nacionalnog balansa, u većem ili manjem obimu, postoji u BHRT-u već tri godine od kako obavljam funkciju člana UO. Kao država, BiH treba i može da opstane samo kao multietnička zajednica, čime poslovodstvo BHRT-a upućuje lošu poruku i daje loš primjer. Ni druga dva javna RTV servisa ne treba amnestirati od obaveze poštivanja ovih ustavnih i zakonskih standarda”, naveo je Žilić u svom dopis te kako se UO JRTV sistema ne može efikasno zalagati za nacionalni balans na drugim javnim emiterima u BiH (RT RS, RTV FBiH) dok ovu obavezu ne ispune i u BHRT.

 

Poslovodstvo BHRT-a upućuje lošu poruku i daje loš primjer, istakao Žilić. U poslovodstvu BHRT-a na najodgovornijim pozicijama su generalni direktor BHRT-a Mehmed Agović, v.d. direktora BHT1 Belmin Karamehmedović i direktorica BH Radija 1 Senada Ćumurović, te Benjamin Butković, v.d. odgovornog urednika informativnog programa koji je zamijenio Damira Šimića.  Iz nekoliko priopćenja i medijskih izjava Mehmeda Agovića vidi se da je najveći problem za rukovodstvo bio novi Statut koji je usvojio UO što je okarakterizirano kao pokušaj kontrole i miješanje u uređivačku politiku. (Dnevnik.ba)

Komentari

komentara