Ekspertna skupila održala razgovore s vladinim i nevladinim sektorom u Srednjebosanskoj županiji

 

Ekspertna skupina za pripremu prijedloga preporuka za promjene Ustava Federacije BiH vodila je u proteklom tjednu razgovore u Srednjobosanskoj županiji s predsjednikom Vlade i ministrima, predsjednikom Skupštine i njegovim zamjenikom, načelnicima deset općina sa područja ove županije, te sa predstavnicima Ureda OSCE-a u Travniku. Razgovarano je o ustavno-pravnom aspektu funkcioniranja sva tri razina vlasti u Federaciji BiH.


 

 

Svrha svih dosadašnjih konzultacija je pribavljanje mišljenja i sugestija u funkciji izrade kritičke analize funkcioniranja ustavnog sustava i preporuka za ustavnu reformu Federacije BiH. Konačan cilj je utvrditi i preporučiti realna rješenja kojima će se osigurati izgradnja Federacije BiH, time i Bosne i Hercegovine kao demokratske, sekularne, pravne i socijalne države jednakopravnih građana – pripadnika konstitutivnih naroda (Bošnjaka, Hrvata i Srba), onih koji se ne izjašnjavaju pripadnicima konstitutivnih naroda (jer se ne mogu ili ne žele tako odrediti) i nacionalnih manjina.

 

Ekspertna skupina će nastaviti proces konzultacija sa predstavnicima federalnih institucija, županija i općina, te sa predstavnicima nevladinih organizacija i akademske zajednice. Pozivaju se zainteresirani građani i drugi subjekti da dostave svoje prijedloge, mišljenja i sugestije na e-mail ustavnareformafbih@gmail.com te da posjete blog Ekspertne skupine ustavnareformafbih.blogspot.com.

 

Komentari

komentara