Federalna reforma: Zadovoljavanje potreba i zaštita prava svih građana

 

Prije više od godinu dana, počeo sam govoriti o potrebi za reformom Federacije kako bi ona postala funkcionalnija, efikasnija i manje birokratska. Apelirao sam na pojedince i lidere u civilnom društvu, akademskoj zajednici, medijima, političkim strankama, institucijama vlasti i međunarodnoj zajednici da počnu govoriti o mogućim načinima reforme Federacije.


 

 

Piše: Patrick Moon

 

Od tada sam imao brojne, opširne razgovore sa građanima koji predstavljaju sve narode u Federaciji. Neke stvari koje sam čuo od njih bile su pozitivne, a neke negativne. Ali u zemlji u kojoj se kompromis teško postiže (ukoliko se to uopće dogodi), bio sam ugodno iznenađen da postoji skoro jednoglasna podrška ideji reforme. Građani Federacije vjeruju da se Federacija može i treba promijeniti nabolje.

 

Iako mi vjerujemo da je reforma Federacije nešto što je, očigledno, neophodno, ja sam uvijek naglašavao da lokalne vlasti, pravni stručnjaci, lideri civilnog društva i građani trebaju biti ti koji će preuzeti odgovornost za vođenje i provođenje reformi. Neki kažu da jedino pristup “odozgo nadolje” iz međunarodne zajednice može dovesti do promjene, te ideju o reformi koju bi vodili građani čak nazivaju naivnom. A ja mislim da je istina upravo suprotna. Prijašnja nastojanja da se reforma provede fokusirala su se na poticanje političara i lidera u vlasti da sami postignu kompromis. Nažalost, ta nastojanja su doživjela neuspjeh.

 

Zato smo mi otpočeli razgovore o reformi Federacije na drugačiji način: primjenom načela “odozdo nagore”, da bismo potaknuli inkluzivnu raspravu i proces. I građani reagiraju na to. Neki šalju opsežne planove, dok drugi jednostavno nude podršku. U televizijskim emisijama političkog sadržaja vodi se debata o vrijednostima i političkim mogućnostima različitih ideja za reformu. Političari sve više uviđaju da ova reforma, jednostavno, ne može biti još jedna stavka na agendi koju će ostaviti za sljedeću godinu. Jasno je da je građanima stalo da poboljšaju Federaciju i da žele biti dijelom procesa unapređenja funkcioniranja vlasti u Federaciji.

 

Do sada je naš cilj bio rad na poticanju promišljene rasprave o potrebi za reformama i o tome kakve bi te potencijalne reforme mogle biti. A sada je vrijeme da ovu raspravu podignemo na novu razinu. Kao što sam govorio posljednjih nekoliko mjeseci, mi radimo sa ostalim članovima međunarodne zajednice na organiziranju radne konferencije na kojoj bi se okupili relevantni stručnjaci iz civilnog društva u cilju identificiranja predloženih promjena ustavne strukture Federacije i razgovora o njima.

 

Moje veleposlanstvo je okupilo skupinu poznatih i uvaženih pravnika i stručnjaka kako bi pomogla da ovaj proces napreduje i da se artikuliraju konkretne opcije za reformu. Ova će skupina pregledati sve do sada pristigle prijedloge i preporuke i pažljivo razmotriti sve opcije za poboljšanje funkcionalnosti, efikasnosti i isplativosti Federacije. Ona će djelovati neovisno, te će organizirati sastanke i razgovore sa različitim pojedincima i skupinama, uključujući odgovarajuće dužnosnike u vlasti čiji je cilj također poboljšanje stanja u Federaciji. Zamolio sam ovu ekspertnu skupinu da se fokusira na prijedloge koji su politički pragmatični i koji bi mogli dobiti široku podršku svih građana. Isto tako, zamolio sam ih da ne uzimaju u razmatranje reforme koje bi dalje dijelile BiH.

 

Mi se nadamo da će ekspertna skupina prezentirati svoje nalaze kao osnovu za raspravu na konferenciji i da će raditi sa zainteresiranim građanima i organizacijama civilnog društva u cilju poboljšanja ovih prijedloga, s krajnjim ciljem izrade promišljenih i politički pragmatičnih prijedloga za ustavne reforme koji će ovoga ljeta biti prezentirani liderima u vlasti i političkim liderima. Mi pozdravljamo sve oblike sudjelovanja u vezi sa potrebnim ustavnim reformama u Federaciji kao dio ovoga procesa.

 

Moji motivi za inzistiranje na reformi federalnog ustava su jednostavni. Federacija je isuviše komplicirana, isuviše skupa i ne služi najboljim interesima građana. Ovo je rasprava o funkcionalnosti Federacije i efikasnosti Vlade FBiH, a ne samo rasprava o kartama ili teritorijalnom prestrukturiranju. Ovu raspravu ne bi trebalo zloupotrijebiti za poticanje strahova ili zabrinutosti za nacionalne interese. Ovdje se ne bi trebalo govoriti o “američkom planu” jer – kao što sam rekao nebrojeno puta do sada – ne postoji nikakav američki prijedlog. Ono što mi želimo jeste podržati građane Bosne i Hercegovine u izražavanju njihovih mišljenja o potrebnim reformama, te angažirati stručnjake i pripadnike civilnog društva u Federaciji da stvore vlstitu viziju bolje, funkcionalnije Federacije. Zahvaljujem skupini eksperata koji su prihvatili da rade kreativno, na najbolji mogući način, u interesu njihovih sugrađana. Naš cilj je zajednički – Federacija koja na bolji način zadovoljava potrebe svih građana i štiti njihova prava.

 

Svoje mišljenje o reformi Federacije možete podijeliti izravno sa ekspertnom skupinom putem e-mail: ustavnareformafbih@gmail.com

 

Komentari

komentara