I Studenti se negdje pobunili

 

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i Udruženje studenata Medicinskog fakulteta na sastanku održanom 24. kolovoza ove godine donijeli su odluku o obustavi uplata upisnina od 300, 800 i 6.000 KM na Medicinskom fakultetu, zbog sumnje u ispravnost procedure pri donošenju Odluke Vlade ŽS kojom su upisnine povećane.


 

 

Cijeli slučaj je predan nadležnoj županijskoj inspekciji za visoko obrazovanje i nadležnom Ministarstvu i u vezi s tim pozivaju sve studente Medicinskog fakulteta da do rezultata i nalaza nadležnog inspektora ne vrše uplate za upisnine prilikom upisa u narednu školsku godinu.

 

U priopćenju se navodi da je vrlo važno da se svi studenti Medicinskog fakulteta udruže, solidariziraju i bojkotiraju uplate upisnina do konačne odluke Vlade ŽS.

 

-Samo udruženi i složni možemo riješiti ovaj problem, jer naša najveća snaga je u zajedništvu i masi. Na nama je da li ćemo biti masa bez glasa ili ćemo biti aktivna i dostojanstvena društvena grupa koja ima prava i odgovornosti i koja će se boriti da svoja prava ostvari, kaže se u priopćenju.

 

Na zahtjev Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vlada Županije Sarajevo je na sjednici održanoj 26. srpnja 2012. donijela odluku o povećanju cijene školarine i drugih troškova i to:

Prijemni ispit 40 KM , 100 KM

Upisnina redovni studenti 100 KM , 300 KM

Obnova godine 200 KM, 800 KM

Prijava magistarskog rada 300 KM

Odbrana magistarskog rada 300 KM

Školarina samofinancirajući studenti 3.000 KM, 6.000 KM

 

-Kao legitimni predstavnici svih studenata UNSA, a ujedno i studenata Medicinskog fakulteta, ovu Odluku Vlade Županije Sarajevo smatramo neprihvatljivom i nemoralnom za sve studente i njihove obitelji, stoji u priopćenju Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

 

HSPF.info

 

Komentari

komentara