Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu BiH

mladi-predavanje-usaid-zene„Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu BiH“ naziv je javne tribine koja je održana u srijedu u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, u organizaciji Vijeća Europe i USAID-a.

Nazočne je na početku s osnovnim ciljevima samog projekta upoznala prof. Julineta Jurić, koordinatorica projekta, a nakon nje o položaju mladih u Bosni i Hercegovini govorio je Josip Zelenika, predsjednik Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF). U svom govoru naglasio je da u FBiH „postoji dobar institucionalni okvir za mlade, ali se zamisli teško sprovode u djela, prvenstveno radi političke i financijske nestabilnosti.“

Dario Pušić, student Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru govorio je o temi „Pasivnost mladih“. Istaknuo je kako mu je želja „da se postotci pasivnosti mladih u društvu i postotci dnevne aktivnosti mladih u kafićima zamjene.“ Amna Popovac, vlasnica radija Studio 88 pričala o tome kako uspjeti u kaotičnom društvu. Poručila je okupljenima da „neuspjeh shvate kao korak bliže uspjehu“ i da ne izbjegavaju svoje neprijatelje jer „trebamo sjediti i razgovarati s osobama koje ne djele naše stavove – zašto trošiti vrijeme, a time i novac, na razgovor s istomišljenicima“, zapitala se.

Na kraju je dipl. oec. Ljilja Zovko, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i članica Kluba parlamentarki FBiH održala predavanje o ženama u politici. Upozorila je na težak položaj mladih u državi, te se prisjetila kako je kao član Komisije za izradu nacrta Zakona o mladima FBiH doprinijela institucionalizaciji mladih na lokalnoj i regionalnoj razini. Također, podjetila je sve nazočne da je zbog „sebičnosti sadašnjosti ugrožena budućnost“ mladih, a time i svih koji u ovoj zemlji žive. Razmišljajući o svom poslovnom i političkom putu kazala je da su joj neprijatelji bili potrebni jer „bez njih neke odluke u životu nikad ne bi donijela.“ U raspravi s mladima ponudila je svoju pomoć i još jednom pokazala da kroz svoj rad želi doprijeti do žena i mladih, koji su često obespravljeni.

Istaknuto je kako su mladi ove zemlje temelj na kojem trebamo graditi našu budućnost. Želimo li graditi demokratsko i napredno društvo mladima moramo omogućiti da se u što većem broju aktivno uključe u različite procese i akcije kako bi sudjelovali u donošenju krucijalnih odluka, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini.

U tom je smislu veoma važno da država i vladine institucije osiguraju mehanizme kojima će se omogućiti da njihov rad bude praćen relevantnom zakonskom regulativom, resursima, infrastrukturom i ostalim oblicima državne potpore.

Upravo ovim skupom, razgovorom o mladima i ženama Bosne i Hercegovine, njihovom položaju danas u društvu, ali i angažiranosti u kreiranju društvene zbilje organizatori su željeli ukazati na potrebu i važnost masovnije zastupljenosti mladih i žena u javnom životu BiH.

HSPF.info

Komentari

komentara