Korupcija i kriminal u BiH: Ne možemo živjeti život širom zatvorenih očiju

 

Javna tribina “Jačanje uloge žena i mladih u javnom i političkom životu BiH” na temu “Korupcija i kriminal u BiH” održana je se večeras u 19 sati u Hrvatskom domu “Herceg Stjepan Kosača” u Mostaru. Na tribini su sudjelovali ministar pravde BiH Bariša Čolak, direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje BiH Ljerka Marić i Ivana Korajlić iz Transparency internationala BiH.


Nakon pozdravnih riječi, Julineta Jurić je predstavila prvi problem patrijarhalne kulture i predrasuda, te je istaknuto kako je toliko malo potrebno da žene u bosanskohercegovačkom društvu zauzmu mjesto koje im, ravnopravno muškarcima, pripada. (Bljesak.info)

 

Jurić je također nadodala poražavajuće rezultate anketa koje su provodile USAID i Vijeće Europe, od listopada 2011. godine pa sve do ožujka ove godine, u kojima se na području Mostara istraživalo mišljenje žena do 30 godina. Rezultati su pokazali da je 51% ispitanica kao najveći problem ukazalo na korupciju i kriminal, a 37 posto istaknulo je nezadovoljstvo postojećom vlasti, dok se većina ispitanih ne zanima i ne prati političku situaciju, što pokazuje nezainteresiranost za vlastitu budućnost.

Ministar pravde BiH Bariša Čolak je u svojoj prezentaciji predstavio pravni aspekt BiH, te je napomeno da je BiH donijela strategiju u suzbijanju korupcije, i da je potpisnica niza međunarodnih konvencija za borbu protiv korupcije, istovremeno ukazujući kako je potrebno i dalje pratiti nove pojave korupcije u smislu donošenja zakona i podzakonskih akata za njezino sprečavanje i suzbijanje.

Nedostatak informiranosti i potrebnog znanja jedan od faktora koji doprinose korupciji i kriminalu u našoj zemlji. Socijalna i ekonomska nejednakost, još više potkopavaju demokraciju, a te nejednakosti su upravo posljedica korupcije. Transparentnost i jednakost mogu uvelike potpomoći borbu protiv korupcije, što će unaprijediti i gospodarstvo i BiH kao ‘zdraviju’ pravnu državu, mišljenje je ministra Čolkaka.

Direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje BiH Ljerka Marić naglasila je kako su našoj državi potrebni novi temelji. 

“Tranzicija BiH traje 20 godina, ali nikako da završi. Ono što pogoduje korupciji i kriminalu je neizgrađeno javno mišljenje. Šutnja ne rješava ništa, produbljuje strah, neznanje… Svi znaju što treba, ali nitko ništa ne radi i ide se linijom manjeg otpora, tako rastu i problemi” kazala je Marić.

Marić je napomenula, da je potrebno reafirmirati ulogu žene u društvu, kako bi mladima mogli ostaviti nasljeđe, te kako je za rješavanje korupcije potrebna veća transparentnost, pogotovo oko zakona koji se vežu ua podjelu sredstava iz državnog proračuna.

Korupcija je na svakom koraku i ona štetno utiče na svijest bh. građana koji misle da je mito normalna stvar, te ujedno čini manju mogućnost građana da se angažiraju kako po pitanju prijavljivanja korupcije napomenula je Ivana Korajlić iz Transparency internationala BiH. Nadodala je kako su istraživanja TI pokazala da je BiH potpuno korumpirana zemlja, te da u zadnjih deset godina BiH u potpunosti stagnira po pitanju rješavanja pitanja korupcije.

 

HSPF.info

 

Komentari

komentara