Popisivanje će se vršiti svaki dan od 9.00 do 21.00 sat

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH počet će 1. listopada u 9.00 sati, a bit će završen 15. listopada u 21.00 sat. Ovlašteni popisivači će posjetiti sva domaćinstva od vrata do vrata i obavljati intervjue sa građanima.

Agencija za statistiku BiH, koja je od početka rujna najavila opsežniju kampanju o popisu, ističe da su u završnoj fazi priprema popisnica P1 i P2 i metodoloških dokumenata za tisak i kartografska dokumentacija.

Završena je i logistička procedura, popisna dokumentacija za popisivanje građana BiH koji žive duže od 12 mjeseci u inozemstvu i definiran način popisivanja uz entitetsku liniju.

U tijeku su aktivnosti na izradi aplikacija potrebnih za obradu podataka, izboru i imenovanju popisivača i instruktora općina i gradova, pripremi materijala za edukaciju popisnog osoblja, te tiskanju i distribuciji popisnica i popisnih materijala.

Poslovi koji predstoje Agenciji su obuka popisnog osoblja, tisak i distribucija popisnog materijala, priprema i realizacija informativne kampanje i priprema središnjeg mjesta za doradu popisnih materijala.

Prema trenutnoj procjeni i planu aktivnosti, osim zaposlenih u statističkim institucijama u BiH, na popisu stanovništva bit će angažirano još 18.879 popisivača (plus dodatnih 20 posto koji će biti uključeni u slučaju da neki odustanu).

Popis će vršiti i 2.464 općinska instruktora na terenu (plus dodatnih 20 posto onih koji će biti angažirani u slučaju odustajanja), 243 instruktora sa razine BiH u entiteta, te 250 do 300 vanjskih suradnika na pripremi i obradi materijala.

Popisivanje će se vršiti svaki dan od 9.00 do 21.00 sat i to u nazočnosti najmanje jedne odrasle osobe u domaćinstvu.

Ako popisivač, u vrijeme popisivanja, ne zatekne u domaćinstvu osobe obuhvaćene popisom, ostavit će im pisanu obavijest o vremenu ponovnog dolaska popisivača ili adresu i broj telefona nadležnog popisnog povjerenstva koje osobe trebaju kontaktirati najkasnije do 15. listopada kako bi bilo organiziralo njihovo popisivanje.

Za popis stanovništva 2013. godine u BiH primjenjivat će se, u skladu sa međunarodnim statističkim standardima za definiranje ukupnog stanovništva, koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Dakle, razdoblje od jedne godine i duže, te namjera prisutnosti/odsutnosti od najmanje jedne godine, osnovni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje osoba iz ukupnog stanovništva zemlje, odnosno naselja popisa.

Građani BiH koji žive u inozemstvu duže od 12 mjeseci neće biti uključeni u ukupni broj stanovnika u BiH, jer su, prema istom konceptu, uključeni u ukupni broj stanovnika države u kojoj žive, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja.

Oni će biti popisani posredstvom posebnog obrasca za inozemstva, a prikupljeni podatci bit će obrađeni prema svim traženim elementima u obrascu i iskazani u posebnoj bazi podataka.

Pitanja koja se odnose na državljanstvo, etničku pripadnost, vjeru i materinji jezik formulirana su i građani imaju potpunu slobodu izjašnjavanja.

Popisivač nema pravo sugerirati odgovore, tako da se građani mogu izjasniti onako kako žele. Popisivači će evidentirati sve odgovore, a statističke institucije će im dodijeliti šifre i unijeti u bazu podataka.

Cilj popisa je da se ustanovi broj stanovnika za cijelu BiH, kao i po svim teritorijalnim razinama – naseljima, općinama, gradovima, županijama i entitetima, njihova demografska, etnička, obrazovna, ekonomska, migracijska i druga obilježja, broj domaćinstava, obitelji i njihove karakteristike i podatci o stambenom fondu i njegovim karakteristikama.

Popis i popisni podatci potrebni su za stvaranje realne slike o društveno–ekonomskoj situaciji u BiH, da budu osnova vladama svih razina za planiranje razvoja kako zemlje, tako i svake regije i lokalne zajednice, da olakšaju domaćim i stranim kompanijama da planiraju razvoj i investicije i da olakšaju rad znanstvenoj i akademskoj zajednici, navodi se u materijalu Agencije.

Popis je, također, i pozitivan korak na putu europskih integracija i korištenja sredstava iz IPA fondova, a prikupljeni podatci bit će međunarodno priznati i usporedivi sa podatcima drugih zemalja, te omogućiti bolju ocjenu vlastitih rezultata.

Nakon popisa u BiH će se znati kakva je situacija u obrazovnom sustavu, u segmentu zapošljavanja, kakve su mogućnosti o pitanju stambene izgradnje, kakav je stupanj tehnološkog razvoja u zemlji, koliko ima nepismenih, koliko pismenih i kojeg stupnja obrazovanja.

Bit će poznato i je li poljoprivreda značajan segment gospodarstva/ekonomije BiH, kakva je situacija po pitanju migracije stanovništva u BiH, koji su osnovni izvori sredstava za život građana BiH, te mnoštvo drugih točnih i objektivnih podataka.

Preliminarni rezultati popisa bit će objavljeni u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja, a objavit će se podatci o broju popisanih osoba, stanova i domaćinstava, kao i broj domaćinstava koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Popisivanje počinje 1. listopada u 9.00 sati ujutro, a završava se 15. listopada. Rezultati popisa, određeni jedinstvenim programom za obradu podataka, bit će objavljeni u razdoblju od 1. listopada 2014. do 1. srpnja 2016. godine.

Popis stanovništva je najveće statističko istraživanje jedne zemlje kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podatci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima, te najvažniji statistički izvor pojedinačnih podataka o stanovništvu zemlje.

U Agenciji za statistiku BiH ističu da je popis ključni element za ekonomski razvoj zemlje, kao i njezin napredak na putu ka europskim integracijama.

SRNA

Komentari

komentara