Predsjednik HDZ 1990 dr. Božo Ljubić

Predsjednik HDZ 1990 dr. Božo Ljubić danas je u Sarajevu razgovarao s predstavnicima zemalja Višegradske skupine*. Izaslanstvo su predvodili PeteSztaray, politički direktor MVP Republike Mađarske, Peter Michalko, politički direktor MVP Republike Slovačke, Anna Sochenska, zamjenica direktora za europske integracije MVP Republike Poljske i Jaroslav Kurfurst, direktor CFSP MVP Republike Češke.


U sastavu izaslanstva također su bili veleposlanici zemalja Višegradske skupine.
Višegradsku skupinu čine zemlje članice EU od kojih jedna trenutno predsjeda EU (Mađarska) nakon čega će u drugoj polovici godine predsjedanje preuzeti Poljska.
Predstavnici Višegradske skupine izrazili su svoju spremnost da budu podrška Bosni i Hercegovini na njenom putu ka euroatlanskim integracijama.
Informirali su dr. Ljubića o važnosti euroatlanskih integracija i njihove presudne uloge u transformaciji centralne Europe, dodavši kako žele da se politikom proširenja na isti način podržava stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine.

Međutim, oni su naglasili i to da je napredak u pristupanju Bosne i Hercegovine u njenim vlastitim rukama i ovisi od njenih napora na provedbi reformi potrebnih za EU.
Podsjetili su na evidentno zaostajanje Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracije u odnosu na zemlje regije i s tim u svezi žele ohrabriti sve u BiH da se što prije uspostavi vlast i funkcionalne institucije koje će povesti našu državu prema europskim integracijama.
Dr. Ljubić jasno je kazao da je stranka kojom predsjedava, zajedno s HDZ BiH (koji skupa nose preko 90% hrvatskog narodnog legitimiteta), u proteklom periodu pokazala da je spremna biti lider u BiH na njenom europskom putu i “to smo spremni biti i u budućnosti” naglasio je.

Komentari

komentara