Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko posjetio Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

josip_leko_mostar_10

Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko održao je predavanje na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru na temu „Europska Unija: Mogućnost proširenja“, pričajući o mogućem pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj Uniji i NATO savezu.

„Ovdje se nalazite u akademskom okruženju, među ljudima koji su sretni što su danas s Vama“, poručio je dekan Filozofskog Fakulteta Zoran Tomić čelnog čovjeku Hrvatskog sabora.

Leko je objašnjavao studentima i mnogobrojnim gostima te novinarima, kako je Republika Hrvatska pristupila Europskoj Uniji te po kojim je kriterijima došlo do toga. Predsjednik Sabora tako razlikuje tri teze vezane za hrvatsko priključivanje Uniji, a to su povijest pristupanja, okolnosti te sami proces tog pristupanja. Nakon određenog vremena provedenog na razmišljanje o hrvatskom pristupu Uniji, Leko je prešao na osnovnu temu predavanja te pričao o eventualnom priključivanju Bosne i Hercegovine europskim integracijama te izrazio potporu Republike Hrvatske na tom trnovitom putu.

„Europska Unija suočena je sa stalnim nacionalnim krizama. Gotovo uvijek se neka zemlja nađe u krizi, ali ja ipak mislim da u tome ima i nešto dobroga za EU. Dva najveća problema, s kojima se pak Hrvatska suočila pred sami pristup Uniji su poglavlje ljudskih prava i poglavlje sigurnosti. Da bi bili još konkurentniji i prosperitetniji moramo smanjiti deficit na 2,8% te smanjiti izraženu stranu akumulaciju“, rekao je između ostalog saborski čelnik.

„Neke zemlje postavljaju pitanje demokracijskog legitimiteta, ali ja to ne smatram problemom, jer je sama vlada demokratsko tijelo. Hrvatska je imala političke kriterije pri pristupanju u Uniji, koje niti jedna zemlja članica do sada nije imala. Hrvatska nema fige u džepu što se tiče BiH“, dodao je Leko, ukazujući nadalje na to, da samo uređena zemlja, sa sva tri ravnopravna konstitutivna naroda može pristupiti EU.

Leko nastavio o BiH i svemu onome što ta zemlja mora učiniti kako bi pristupila EU. Dodao je da BiH mora što prije osigurati europske standarde te time i pristupiti Uniji, a sve to će biti tim bolje i za RH. Leko je dalje naveo, kako prisutnost Hrvata kao konstitutivnog naroda na području BiH nije jedini razloga, zbog kojega Hrvatska podupire pristup Bosne i Hercegovine u europske integracije.

Leko je završio svoje predavanje nekim očekivanjima, što svojim, što onima cjelokupne RH. Nakon njegovog predavanja uslijedila su mnogobrojna pitanja, što studenata, što pojedinih profesora na Sveučilištu u Mostaru, ali i na brojnim drugim sveučilištima.

„Cilj Republike Hrvatske je da se osigura europsko svijetlo za Bosnu i Hercegovinu. Naša inicijativa se tako mora fermentirati unutar Bosne i Hercegovine. Jer, nije svaki ulazak u EU bio na isti način i po istim kriterijima. Može se individualno pristupiti Bosni i Hercegovini. Što je uopće ta individualnost, ne bih htio špekulirati“, završio je predsjednik Sabora svoje izlaganje.

Ured za odnose s javnošću HSPF-a

Komentari

komentara