Prihvaćen zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU

vijece_euNa današnjoj sjednici Vijeća za opće poslove Europske unije, kojom je predsjedao delegirani ministar Vlade Republike Slovačke Ivan Korčok, prihvaćen je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvom u Europskoj uniji i dat nalog Europskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH.

Nakon što je zahtjev za članstvo u Europskoj uniji podnesen u veljači ove godine i nakon što su ispunjeni svi uvjeti „europske agende“ koji su neizostavni za razmatranje aplikacije, Vijeće Europske unije danas je i službeno zatražilo od Europske komisije da podnese svoje mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji.

To znači da će Bosna i Hercegovina u sljedećem vremenu dobiti set od nekoliko tisuća pitanja na koja treba odgovoriti.

Zaključak Vijeća za opće poslove Europske unije:

  1. Dana 15.2.2016. godine, predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, predao je aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Vijeće je odlučilo provesti postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s tim, Komisija je pozvana da podnese svoje mišljenje.
  2. Pozivajući se na obnovljeni konsenzus o proširenju, izražen zaključcima Europskog vijeća od 14/15.12.2006. godine, Vijeće još jednom potvrđuje da budućnost Zapadnog Balkana leži u Europskoj uniji. Vijeće ponovo ističe da napredak svake zemlje prema Europskoj uniji ovisi od njenih individualnih napora da ispuni kriterije iz Kopenhagena i od uvjetovanja Procesa stabilizacije i pridruživanja.
  3. Ponavljajući prethodne zaključke Vijeća, naročito one od 15.12.2015. godine, kao i svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države, Vijeće pozdravlja značajan napredak u provođenju Reformske agende o kojoj su se usuglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da nastavi sa naporima na osiguravanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu sa rasporedom iz akcionog plana koji su usuglasile vlasti u Bosni i Hercegovini, u korist njenih građana i u bliskoj suradnji sa Europskom unijom, međunarodnim financijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom. Osim socioekonomskih reformi, ti napori trebaju i dalje biti usmjereni i na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave. Vijeće poziva Komisiju da dalje izvještava o provođenju Reformske agende, uključujući i mehanizam koordinacije. Prilikom pripreme mišljenja o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, Vijeće od Komisije traži da posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci.
  4. Vijeće pozdravlja parafiranje Protokola o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Puno provođenje SSP-a, uključujući i njegovu adaptaciju, predstavlja važan element posvećenosti Bosne i Hercegovine procesu Europskih integracija.
  5. Vijeće nadalje pozdravlja sporazum o uspostavljanju mehanizma koordinacije o pitanjima EU. Vijeće poziva sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju njegovo efikasno provođenje, kao važan korak ka poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti.

Hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović pozdravio je zaključke Vijeća Europske unije o BiH, ističući da je prezadovoljan dinamikom na europskom putu i činjenicom da i priča oko referenduma u RS-u i atmosfera koja se gradi u zadnjih nekoliko mjeseci nije previše opteretila naš odnos s članicama EU.

U razgovoru za Fenu Čović se posebno zahvalio ministru vanjskih poslova Slovačke Miroslavu Lajčaku koji je, kako kaže, vrlo aktivan na tom području.

„Možemo žaliti što nismo ovo završili u sedmom mjesecu, ali možda je ovo i dobar nauk za neke sljedeće korake, da vrlo jasno shvatimo da imamo prijatelje koji su nam otvorili vrata, a sve dalje je do nas. Koliko dinamično želimo ići na europskom putu da stignemo i Srbiju i Crnu Goru toliko će nam se i ta vrata otvarati. Moramo znati, uvjeti za ovaj status su do kraja prijateljski olakšani, ali za sljedeći korak, kandidacijski status, morat ćemo izvršiti sve ono što se zadnjih desetak godina obećavalo u BiH“, ističe Čović.

„Naravno da je podnošenje aplikacije u drugom mjesecu ubrzalo određene procese, jer ako nećemo sami činiti neke stvari, zašto bi netko drugi to činio za nas. Kroz to nas ljudi cijene. Meni je žao što nisam aplikaciju predao i u prosincu prošle godine, ali što je tu je. Svjedoci smo bili rasprava jesmo li spremni, kakva smo mi to država i slično. Upravo ovaj put će nas natjerati da neke stvari očistimo oko sebe i kada je u pitanju izgradnja pravne države i pitanje funkcioniranje naših institucija.“

U zaključcima se posebno naglašava potreba provedbe presude „Sejdić i Finci“, a Čović kaže kako odmah treba krenuti u taj proces.

„Tako se jača i država i ne treba nam nitko biti supervizor u tim aktivnostima. Moramo shvatiti da je to naš posao i uvjeren sam da ću s kolegama brzo staviti ta pitanja na stol i završiti raspravu o njima mnogo prije idućih izbora. Nema više izigravanja. To je odluka suda koja se mora ispoštovati i mi u nju moramo ugraditi ono što želimo od BiH. Suživota nema bez jednakopravnosti i vjerujem da će to ovaj put motivirati sve da na jedan realan način gledaju na BiH.“

U zaključcima Vijeća EU se prepoznaje i značaj provedbe Reformske agende, a Čović ističe kako ono što je unutar BiH glede toga definirano sada treba dodatno ojačati te sadržajno i u dinamici izvršenja postaviti jasne tjedne planove.

Naglašava da se u Vladu Federacije ne smiju unositi problemi koji postoje na razini političkih stranaka. Vladi, kaže, treba osigurati da može normalno, bez uplitanja i preglasavanja, donositi odluke, tražiti zajednička rješenja, a da se na političkoj razini rješavaju pitanja koja će sada doći od EU.

Komentari

komentara