SDP BiH objavio ciljeve i rješenja iz radnog materijala o odluci ‘Sejdić-Finci’

 

 

 

Nakon 17 godina poslije Daytona omogućava se pomak sa“mrtve” točke i kretanje u daljnji proces ustavnih reformi kroz kandidacijski status BiH u Europskoj uniji. Predloženo rješenje je korak naprijed u odnosu na ono što danas imamo.


 

 

Korak naprijed znači da to nije savršeno rješenje kakvo bi SDP, kao i svi građani voljeli i željeli imati, ali je korak naprijed ka ispunjenju krajnjeg cilja i ZADATKA koji je dan svim političkim subjektima u BiH. Predloženo rješenje trenutno nema alternativu i uvjet je za kredibilnu aplikaciju za kandidacijski status Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Pokreće unutarnje reforme u društvu i deblokira proces pridruživanja EU sukladno roku 31. kolovoz iz Mape puta usvojene u Bruxsellsu. Pored toga, omogućava ostanak BiH u članstvu Vijeća Europe umjesto isključenja koje je nagovješteno i otvara daljnji put u EU i NATO.

 

Uvode se u Ustav BiH Ostali koji do sada nisu postojali kao ustavna kategorija niti u Predsjedništvu BiH niti u Domu naroda Parlamenta BiH. Predstavlja prvi korak ka cjelovitoj ustavnoj reformi sukladno načelima i stavovima SDP-a. Zbog odgovornosti prema građanima Bosne i Hercegovine, SDP smatra da nitko nema pravo od naše zemlje i naših građana praviti “slučaj” iz kojeg nema političkog izlaza, ili tzv. “crnu rupu”, ne čineći ništa konkretno da se dođe do rješenja. Umjesto kritike tuđih stavova, opstrukcije i održavanja statusa quo mi smo odabrali ponuditi rješenje, stoji na službenoj stranici SDP-a BiH.

 

Ovim rješenjem se jamči da će vlast na svim razinama biti konstituirana u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora i onemogućavaju se blokade u uspostavi vlasti kojima smo bili svjedoci u proteklim godinama.

 

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu je 2009. godine donio Odluku u predmetu “Sejdić-Finci” kojom je utvrdio da Ustav države Bosne i Hercegovine krši Europsku deklaraciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Utvrđeno je da ne postoji jednaka mogućnost za sve građane da budu kandidati na izborima za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu da je navedena Odluka konačna i obvezujuća za državu Bosnu i Hercegovinu, unutar Parlamenta Bosne i Hercegovine formirano je Povjerenstvo čiji je zadatak bio pripremiti prijedlog  za implementiranje Odluke suda u Strasbourgu.

 

ČINJENICA 1. Povjerenstvo do danas nije izašlo sa prijedlogom usuglašenog rješenja.

ČINJENICA 2. Rok koji je dala EU za postizanje dogovora JE 31. kolovoz 2012. godine.

ČINJENICA 3. SDP je USPIO zajedno sa strankama koje čine novu parlamentarnu većinu u Federaciji BIH (HDZ BIH, HDZ 1990 i SBB) utvrditi Radni materijal koji smatramo platformom za postizanje konsenzusa sa većinom potrebnom za izmjene Ustava. Prijedlog je sačinjen sukladno načelima i stavovima usvojenim od organa SDP-a, a na kojima se posebno intenzivno radilo posljednjih nekoliko mjeseci.

ČINJENICA 4. SDP poziva sve zainteresirane pojedince, civilno društvo, političke subjekte i druge da predlože unaprjeđenje postojećeg ili daju potpuno nova rješenja, vodeći pri tome računa da ona trebaju biti prihvatljiva potrebnoj parlamentarnoj većini koju čini 2/3 zastupnika i delegata u oba doma Parlamenta BiH, uz napomenu da je rok za to 31. kolovoz 2012.

 

UPOREDNA ANALIZA POSTOJEĆIH I PREDLOŽENIH RJEŠENJA:

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

POSTOJEĆE RJEŠENJE

 

Izravan izbor članova Predsjedništva BiH – Hrvat i Bošnjak se biraju sa područja  FBIH, a Srbin sa područja RS-a. Ostalih nema.

 

Ovakvo rješenje predstavlja diskriminaciju jer onemogućava građanima koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci da mogu biti birani. Također su diskriminirani Hrvati i Bošnjaci sa prebivalištem u Republici Srpskoj, kao i Srbi sa prebivalištem u Federaciji BiH koji također ne mogu biti birani za člana Predsjedništva BiH.

 

PREDLOŽENO RJEŠENJE

 

Članove Predsjedništva BiH bira Parlament iz reda već izabranih zastupnika Parlamenta, odnosno iz reda osoba sa izravnim izbornim legitimitetom. Jedan član se bira sa područja Republike Srpske, a dva člana sa područja Federacije BIH. Tri člana Predsjedništva ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili Ostalih. Kandidate za članove Predsjedništva predlažu zastupnici, klubovi zastupnika, ili skupine zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta BiH. Dom naroda Parlamenta BiH utvrđuje zajedničku listu kandidata. Zastupnički dom vrši izbor članova Predsjedništva. Ukoliko se u Zastupničkom domu, korištenjem entitetskog glasovanja ili na drugi način, u dva ciklusa blokira izbor članova Predsjedništva bit će izabrani članovi Predsjedništva sa liste koju je utvrdio Dom naroda. Dom naroda se uvodi kao zaštitni mehanizam u slučaju blokade izbora članova Predsjedništva od strane Zastupničkog doma koja bi se mogla praviti korištenjem tzv. entitetskog glasovanja koje je uveo Daytonski Ustav. Treba znati da ukoliko nisu izabrani članovi Predsjedništva, onda nema tko predložiti mandatara, a bez mandatara ne može se formirati Vijeće ministara.


PREDNOSTI PREDLOŽENOG RJEŠENJA

 

• Uvode se u Ustav BiH Ostali koji do sada nisu postojali kao ustavna kategorija u Predsjedništvu BiH i Domu naroda Parlamenta BiH

• Provodi se Odluka Europskog suda za ljudska prava

• Daje se pravo konstitutivnim narodima i Ostalima iz bilo kojeg dijela BiH da budu birani za članove Predsjedništva BiH, što danas nije slučaj

• Po prvi put u posljednjih  17 godina,entitetsko glasovanje se stavlja izvan snage kao instrument blokade pri donošenju odluke o izboru članova Predsjedništva BiH

• Izbor članova Predsjedništva BiH prenosi se sa entiteta na državnu razinu što doprinosi općem konceptu jačanja države

 

SDP nikada nije predlagao, sudjelovao u razgovorima i neće nikada pristati na asimetrična rješenja kojim bi se članovi Predsjedništva iz Republike Srpske birali na jedan, a iz Federacije BiH na drugi način.

 

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

POSTOJEĆE RJEŠENJE

 

Dom naroda sastoji se od 15 delegata, isključivo Bošnjaka, Srba i Hrvata. Delegati se trenutno biraju asimetrično,odnosno Hrvate i Bošnjake biraju hrvatski i bošnjački delegati Doma naroda Parlamenta Federacije, a delegate Srbe bira Narodna skupština Republike Srpske.  Kvorum za sjednicu Doma naroda čini 9 članova, s tim da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata.

 

PREDLOŽENO RJEŠENJE

 

Dom se sastoji od 24 delegata, sedam Hrvata, sedam Bošnjaka, sedam Srba i tri iz reda Ostalih, od čega sa područja Federacije se bira šest Hrvata, šest Bošnjaka, dva Srbina i dva iz reda Ostalih, a sa područja Republike Srpske se bira pet Srba, jedan Hrvat, jedan Bošnjak i jedan Ostali.

 

Delegate sa područja Federacije BiH bira Dom naroda Parlamenta FBIH, dok  delegate sa područja Republike Srpske bira Vijeće naroda RS. Kvorum čini 14 članova Doma naroda i u njemu sudjeluju predstavnici svih konstitutivnih naroda i Ostalih.


PREDNOSTI PREDLOŽENOG RJEŠENJA

• Eliminacija diskriminacije Ostalih

• Provedba Odluke “Sejdić – Finci” i ispunjen zadatak koji je Bosni i Hercegovini dao sud u Strasbourgu

• Daje se pravo konstitutivnim narodima i Ostalima iz bilo kojeg dijela BiH da budu birani za delegate u Domu naroda BiH, što danas nije slučaj

• Postiže se simetrično (jednako) rješenje izbora iz Federacije BiH i Republike Srpske

• Ovo je prvi korak u postupnoj izmjeni Ustava BiH


DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE

POSTOJEĆE RJEŠENJE

 

Dom se sastoji od 58 delegata (17 Hrvata, 17 Bošnjaka, 17 Srba i 7 iz reda Ostalih) koji se biraju reda zastupnika županijskih skupština. Broj delegata koji se biraju iz svake županije je proporcionalan broju stanovnika županije prema posljednjem popisu. Koliko se pripadnika konstitutivnih naroda i ostalih bira iz svake županije određuje Središnje izborno povjerenstvo nakon svakog popisa. Prema postojećem rješenju iz pet županija (BPŽ, USŽ, Posavska, HBŽ i ZHŽ) ne mogu biti birani delegati iz reda Ostalih što predstavlja diskriminaciju.

 

PREDLOŽENO RJEŠENJE

 

Sastav doma ostaje isti. U raspodjeli mandata sudjeluju svi politički subjekti koji imaju zastupnike u županijskim skupštinama iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih. U Dom naroda može biti izabran svaki građanin FBiH pod uvjetom da već ne obavlja drugu zastupničku dužnost. Delegati u Domu naroda FBiH  neće biti koncentrirani  samo iz nekih županija nego će se zadržati  ravnomjerna distribucija mandata  iz svih županija gdje je politički subjekt osvojio mandat.

 

PREDNOSTI PREDLOŽENOG RJEŠENJA

 

• Odražava se demokratski izražena volja građana BiH

• Izjednačava vrijednost svakog glasa u mjeri u kojoj je to moguće (glas Hrvata iz Bosansko-podrinjske županije i glas Hrvata iz Posavske županije praktično vrijede isto, glas Bošnjaka iz Zeničko-dobojske i glas Bošnjaka iz Zapadno-hercegovačke županije praktično vrijede isto, glas Srbina iz Hercegbosanske i glas Srbina iz Sarajevske županije praktično vrijede isto, te glas Ostalih iz Tuzlanske i glas Ostalih iz Hercegovačko-neretvanske praktično vrijedi isto).

• Za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH  ne formiraju se nove izborne jedinice sa nacionalnim predznakom, niti će biti izbornih jedinica koje bi značile etničku teritorijalizaciju FBiH.

• Neće biti nacionalnih biračkih popisa.

• Zadržava se karakter Federacije županija, a ne Federacije naroda.

• Onemogućava se blokada uspostave vlasti jer se Dom naroda može uspostaviti i bez konstituiranih županijskih skupština.

• Onemogućavaju se ucjene i trgovina mandatima.

• Onemogućava se da jedna osoba bude zastupnik i u županijskoj skupštini i Domu naroda.

 

HSPF.info

 

 

Komentari

komentara