Sveučilište i Univerzitet potpisali sporazum s Kyodom o borbi protiv korupcije

Predstavnici Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta “Džemal Bijedić” potpisali su s Centrom za civilno društvo Kyodo sporazum o suradnji na realizaciji projekta “Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju”. Cilj ovog projekta je informirati mlade ljude što je korupcija i informirati ih o načinima borbe protiv korupcije.

 


 

Prilikom potpisivanja sporazuma rektor Sveučilišta Vlado Majstorović rekao je kako je Sveučilište već 2008. izradilo program mjera protiv korupcije i kako će ovaj projekt biti “vjetar u leđa” nastojanjima da se iskrojeni korupcija u visokoškolskom obrazovanju.
“Dajemo puno potporu projektu jer u borbi protiv ovog društvenog zla moramo svi participirati u mjeri u kojoj možemo i učiniti sve da suzbijamo ovu pojavu, s konačnim ciljem njezinog potpunog iskorjenjivanja”, izjavio je rektor Majstorović.

Predstavnica nevladine organizacije Kyodo, Ljiljana Krunić Zita između ostalog je rekla: „Projekt je vezan za korupciju u obrazovanju, ne specifično u visokom obrazovanju, ali vidite da je naša suradnja sa sveučilištima otvorena, započela je i formalno potpisivanjem sporazuma na zajedničkom radu na promoviranu ovog projekta i njegovoj implementaciji. Imamo zajedničku želju da obrazujemo mlade ljude, da ih informiramo što je korupcija, te da ih informiramo na koji način se treba boriti protiv korupcije jer za par godina oni će svi biti na pozicijama da se bore protiv korupcije ili da ju prihvate kao način življenja.“

Riječ je o projektu koji se financira sredstvima iz Europske unije a u fokusu će mu biti izmjena podzakonskih akata na visokoškolskim ustanovama koji reguliraju ispitne procedure a nakon podrobne analize na terenu izradit će se nove norme koje bi bile jezgra normativnog akta vezanog za polaganje ispita, koje će zatim biti ponuđeno sveučilištima na potpisivanje.

Senad Rahimić, prorektor za nastavu Univerziteta Džemal Bijedić“ u kratkoj izjavi istakao je kako se Univerzitet Džemal Bijedić priključio svim javnim sveučilištima u BiH u implementaciji projekta „Borba protiv korupcije“ i kako nakon potpisivanja sporazuma slijede koraci i aktivnosti koje će pomoći da se smanji korupcija na visokoobrazovnim institucijama u BiH.

 

 

pogled.ba / hspf.info

Komentari

komentara