UN: Sa 23 glasa za i čak 19 protiv usvojena rezolucija o seksualnim pravima

UN: Sa 23 glasa za i čak 19 protiv usvojena rezolucija o seksualnim pravimaVijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda jučer je izglasalo rezoluciju kojom se traže jedanka prava za sve bez obzira na seksualnu orjentaciju.


 

Rezolucija je izglasana sa 23 glasa, 19 protiv i tri suzdržana. Već duže vremena ovu rezoluciju, koju nazivaju povijesnom za zaštiti ljudskih prava homoseksualnih osoba, pokušavaju blokirati afričke i muslimanske zemlja koje čak optužuju Južnafričku republiku, koja je rezoluciju predložila, da se odmetnula od partnera u regiji i priklonila zapadu.

 

Nakon burne i vrlo emocionalne rasprave, uslijedilo je glasanje, nakon kojega je predstavnik Južnafričke republike kazao kako ovaj dokument jasno pokazuje da nitko na smije biti žrtva diskriminacije i nasilja zbog svoga spola ili seksualne orjentacije. Također je naglasio kako “rezolucija ne nameće vrijednosti pojedinim državama, već želi inicirati dijalog o ovoj temi”.

 

Protivnici ove rezolucije, uglavnom okupljeni oko Organizacije islamske konferencije i Afričke grupe tvrde da ova rezolucija nema pravnu podlogu i nije u suglasju ni s jednim međunarodim instrumentom za zaštitu ljudskih prava. Nigeri ja, uime afričkih zemalja, poručila da je Južna Afrika iznevjerila svoje partnere u regiji koji su za izglasvanje rezolucije tražili konsenzus. Pakistan je govorio uime Organizacije islamske konferencije, a predstavnik te zemlje je kazao da je za njih rezolucija problematična zato jer govori o kontroverznoj temi seksualne orjentacije.

 

No Sjedinjene države i Argentina ocijelili su da se radi o povijesnom dokunmentu, a njima su se priključile brojne organizacije koji se bave zaštitom ljudskih prava.

 

“Danas smo napravili veliki koraka prema priznavanju činjenica da su ljudska prava univerzalna kategorija. Pravo da izaberemo koga ćemo voljeti i pravo da dijelimo život s onima koje volimo je sveto pravo. Ovim dokumentom cijelom svijetu šaljemo nedvosmislenu poruku da svako ljudsko biće mora biti bez izuzetka zaštićeno od diskriminacije i nasilja” kazala je američka predstavnica u Vijeću

 

Rezolucija potvrđuje da su sva ljudska bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i kako svakom ljudskom biću pripadaju prava i slobode i to bez ikakvog izuzetka. rezolucija predviđa i istraživanje istraživanje diskriminatornih zakona i nasilja protiv pojedinaca zbog njihovog spola ili seksualne orijentacije.

Komentari

komentara