Većina građana EU nezadovoljna svojim vladama

 

Većina građana zemalja članica Europske unije osuđuje svoje vlade zbog poduzetih mjera kako bi se riješila ekonomska i financijska kriza, pokazalo je posljednje istraživanje Eurobarometra. Istraživanje je provedeno na uzorku od 30 tisuća građana širom Europe. 58 posto građana zemalja članica EU smatra da njihove vlade nisu bile djelotvorne u suočavanju sa ekonomskom krizom, dok 37 posto podržava mjere koje su poduzele njihove vlade.


 

 

S druge strane, Turska se nalazi među zemljama čiji građani podržavaju mjere koje je njihova vlada poduzela u borbi protiv ekonomske krize. 69 posto građana Turske podržava, dok 19 posto građana odbacuje mjere koje je turska vlada poduzela u borbi protiv ekonomske krize.

 

Prema ovom istraživanju, samo Švedska sa 73 posto građana, je ispred Turske po postotku građana koji podržavaju mjere koje je poduzela njihova vlada u borbi sa ekonomskom krizom. Poslije Švedske, od članica EU, slijede Luksemburg sa 68, Njemačka sa 67, Finska sa 65 i Danska 57 posto građana koji su podržali mjere njihovih vlada u borbi sa ekonomskom krizom. U većini zemalja članica EU postotak podrške građana mjerama koje je njihova vlada poduzela u suočavanju sa ekonomskom krizom je ispod 50 posto.

 

U zemljama članicama EU koje su najviše pogođene krizom, podrška mjerama vlade su na vrlo niskoj razini. Naprimjer, podrška u Grčkoj je 4, Španjolskoj 12, Portugalu 19, Italiji 21 i Irskoj 27 posto. Prema istom istraživanju, 45 građana Turske smatra da je ekonomska situacija u zemlji dobra, dok 27 posto građana EU ima isti stav kada su njihov zemlje u pitanju.

 

Eurobarometar navodi da najveće povjerenje prema vladi imaju građani Luksemburga, njih 68 posto, a prate ih Šveđani sa 58 posto, te Turci i Finci sa 57 posto. Prema ovom izvoru, kao najveći problem u društvu građani zemalja članica EU naveli su nezaposlenost. Za njih 46 posto nezaposlenost je ključni problem, za 35 posto najveći problem je ekonomska situacija, za 24 to je inflacija, a za 19 posto ispitanika najveći problem je visoki javni dug.

HSPF.info/AA

 

Komentari

komentara