Rezultati II. predizbornog istraživanja HSPF-a na Sveučilištu u Mostaru

Na izvanrednoj sjednici Hrvatskog studentskog politološkog foruma obrađeni su i analizirani rezultati predizbornog istraživanja kojega je 23., 24. i 28. rujna 2010. godine Hrvatski studentski politološki forum proveo na Sveučilištu u Mostaru.

 


Ovo je drugo neovisno predizborno istraživanje HSPF-a u obliku anonimnog anketnog upitnika. Ovo predizborno istraživanje ima relevantni uzorak od 600 ispitanika, prvenstveno studenata sa Sveučilišta u Mostaru.  Istraživanjem su, kao i prvi puta, uglavnom obuhvaćeni studenti iz četiri županije: Zapadnohercegovačke, Hercegovačko-neretvanske, Hercegbosanske te Srednjobosanske županije.

Ono što ovo predizborno istraživanje razlikuje od većine ostalih je da ono nije naručeno od nijedne političke stranke ili medijske kuće, kako se posljednjih dana špekulira, već ga je Hrvatski studentski politološki forum odradio za svoje potrebe s ciljem razvijanja politoloških i istraživačkih vještina svoga članstva kao i sa željom da cjelokupna javnost bude pravilno upoznata s trenutnim razmišljanjima studenata Sveučilišta u Mostaru o cjelokupnom predizbornom procesu kao i popularnosti političkih stranaka.

Za razliku od prvoga puta, zanimljivo je istaknuti da je postotak onih koji su se izjasnili da će izaći na izbore povećan na zavidnu razinu, s prošlih 42,97 % na sadašnjih 69,64 %. Međutim, dosta je i onih koji su neodlučni te je strankama posljednji trenutak da se i njima obrate.

Što se tiče političkih stranaka HDZ BiH je i dalje u vodstvu, vrijedan uspon s prošlih 3% na nekih 15% na ukupnom uzorku ostvario je HSP BiH.

48,16% ispitanika je iz Hercegovačko-neretvanske županije, 30,75% iz Zapadnohercegovačke, 7,93% iz Hercegbosanske, 9,47% iz Srednjobosanske dok je 3,67% iz ostalih županija ili Republike Srpske.

Pitanja u anketi su bila slijedeća:

1. Vaš status na Sveučilištu u Mostaru:

a) Student/ica – 92,88%
b) Djelatni/k/ca – 2,67%
c) Nisam sa Sveučilišta u Mostaru – 4,15%

2. Entitet i županija iz koje dolazite:

A) Federacija BiH
a) Zapadnohercegovačka – 30,75%
b) Hercegovačko-neretvanska – 48,16%
c) Hercegbosanska – 7,93%
d) Srednjobosanska – 9,47%
e) Posavska
f) Zeničko-dobojska
g) Tuzlanska (Ostale sve ukupno 3,67%)
h) Unsko-sanska
i) Bosansko-podrinjska
j) Sarajevska

3. Hoćete li izaći na Opće izbore 3. listopada 2010. godine?

a) Da – 69,64%
b) Ne – 12,89%
c) Još se nisam odluči/o/la – 17,46%

4.Za kojeg kandidata za člana Predsjedništva će te glasovati?

a) Jerko Ivanković – Lijanović (NS RzB) 2,45%
b) Željko Komšić (SDP BIH) 3,06%
c) Borjana Krišto (HDZ BIH) 37,62%
d) Martin Raguž (Hrvatska koalicija HDZ 1990 – HSP BIH)—-9,61%
e) Nekog drugog  4,70%
f) Još se nisam odluči/o/la 28,83%
g) Učiniti ću listić nevažećim 1,63%
h) Neću izaći na izbore 12,06%

5.Za koju stranku ili neovisnog kandidata će te glasovati?

UKUPNO

a) HDZ 1990 – 8,11%
b) HDZ BIH  – 36,98%
c) HSP BIH  – 15,09%
d) HSS-NHI – 0,40%
e) NS RzB  – 1,32%
f) SDP BiH – 1,32%
g) Neku drugu – 4,15%
h) Još se nisam odluči/o/la – 22,26%
i) Učini/o/la bih listić nevažećim  – 3,39%
j) Neću izaći na izbore  – 6,98%

HNŽ

a) HDZ 1990 – 7,85%
b) HDZ BIH – 33,88%
c) HSP BIH – 9,09%
d) HSS-NHI – 0,41%
e) NS RzB -2,47%
f) SDP BiH – 1,23%
g) Neku drugu – 3,30%
h)Još se nisam odluči/o/la -24,38%
i) Učini/o/la bih listić nevažećim – 2,06%
j) Neću izaći na izbore -15,28%

 

ZHŽ

a) HDZ 1990 – 9,30%
b) HDZ BIH – 41,60%
c) HSP BIH – 5,60%
d) HSS-NHI – 0%
e) NS RzB – 1,20%
f) SDP BiH – 1,20%
g)Neku drugu – 0%
h)Još se nisam odluči/o/la – 29,80%
i) Učini/o/la bih listić nevažećim – 1,20%
j) Neću izaći na izbore -10,00%

6.Jeste li zadovoljni radom Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF)?

a) Da, u potpunosti sam zadovolj/an/na – 32,94%
b) Većinom sam zadovolj/an/na -17,25%
c) Većinom sam nezadovolj/an/na – 3,72%
d) U potpunosti sam nezadovolj/a/na -3,92%
e) Nisam upoznat/a s radom Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF) – 42,15%

(HSPF)

Komentari

komentara