Papa poništio odluku suda RH i dao zemljište na Jadranu Talijanima!

Porečka biskupija slučaj oko samostana i zemljišta pokraj Novigrada prijavila je Državnom odvjetništvu. Tvrde da je Papin postupak nečuven i da je prekršio hrvatske zakone, a u svemu mu je pomogao i kardinal Bozanić.

 


Naime, kako je objavio HTV niti dva mjeseca nakon posjeta Pape Hrvatskoj posebna vatikanska komisija, u kojoj je bio i kardinal Josip Bozanić, poništila je odluku hrvatskog suda i potpisala da porečka biskupija mora samostan i zemljište uz samo more, vrijednosti oko 30 milijuna eura, vratiti benediktincima koji su već obeštećeni krajem sedamdesetih godina kada su, prema pisanju Glasa Istre, dobili tadašnjih 1,7 milijardi lira! “Budući da su već jednom obeštećeni, na to nemaju više pravo”, tvrdi docent međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu dr. Davorin Lapaš, a Papa je svojim benediktincima pružio mogućnost da ponovo budu obeštećeni!

Novac treba uplatiti benediktinskoj tvrtki sa sjedištem u Hrvatskoj i računom u Frankfurtu!

Samostan Dajla benediktincima su oduzele komunističke vlasti, nakon što su Talijani isplaćeni, samostan i zemljište Hrvatska je na temelju sporazuma s Vatikanom vratila župi Dajla. Nekoliko godina poslije benediktinci su ipak zatražili povrat, a Hrvatska ih je odbila. Papa je tada osnovao komisiju, u kojoj je bio i kardinal Josip Bozanić, koja je trebala riješiti spor a koja je na kraju poništila odluku hrvatskog suda i dovela u opasnosti sva crkvena dobra na Jadranu jer bi po tom principu sve moglo postati ne samo talijansko već i u vlasništvu ostalih stranaca koji su nekada imali nekretnine u Hrvatskoj!

Hrvatska biskupska konferencija usprotivila se tome i zatražila da se odluka Papine i Bozanićeve komisije poništi.

No, kako piše Glas Istre, Papa je 13. srpnja doslovno na jednu minutu smijenio porečkog biskupa te na njegovo mjesto postavio Španjolca, vatikanskog biskupa mons. Santosa Abrila y Castella da u ime Biskupije i Župe Dajla 13. srpnja potpiše sporazum o uređenju međusobnih odnosa! Na temelju tog sporazuma Biskupija i Župa Dajla moraju talijanskim benediktincima u roku od godinu dana vratiti vrijedne nekretnine i platiti gotovo 6 milijuna eura na ime obeštećenja, poreza i sudskih troškova. A ako ne prepišu nekretnine trebaju platiti još 25 milijuna eura.

Da sve bude zanimljivije, “odšteta” bi trebala biti uplaćena na račun benediktinske tvrtke sa sjedištem u Puli, ali na račun u Njemačkoj. “Mene to podsjeća na pranje novca i mi nismo spremni to učiniti. Nama je neshvatljivo i nerazumljivo zašto je to učinjeno, zašto je Papa mimoišao hrvatske zakone i apele biskupije”, izjavio je za Dnevnik HTV-a Ilija Jakovljević, kancelar porečke i pulske biskupije.

Prema pisanju Glasa Istre Porečko-pulska biskupija već je 15. srpnja, samo dva dana nakon potpisivanja sporazuma, trebala na račun u njemačkoj banci u Frankfurtu uplatiti pola milijuna eura!

Odvjetnik: Prekršeni su hrvatski zakoni

“Prekršeni su hrvatski zakoni i međunarodni sporazumi sa Svetom Stolicom”, rekao je odvjetnik porečke i pulske biskupije Bruno Čohilj.

“Papa Benedikt XVI., primijenivši kanonsko pravo, učinio je time presedan ne samo u hrvatskoj, već općenito u svjetskoj sudskoj praksi. Suspendiranjem domaćeg biskupa u odlučivanju Sveta Stolica se stavila iznad hrvatskih zakona, međudržavnog ugovora Hrvatske i Vatikana”, piše Glas Istre.

 

Komentari

komentara